torsdag, augusti 17, 2006

Snurrigt om fastighetsskatten

Fastighetsskatten är en orättfärdig och omoralisk skatt just på grund av sin konstruktion. Den slår blint. Nu har socialdemokraterna lappat och lagat för att försöka få bort en del olägenheter med begränsningsregler etc. Ett sådant system som kräver ständiga revisioner är inte hållbart.

Det bör avskaffas! Kristdemokraterna har sedan länge drivit frågan om att ersätta den orättfärdiga statliga fastighetsskatten med en låg kommunal avgift och att höja reavinstskatten något. I somras kom Alliansen överens om de bärande principerna bakom ett sådant avskaffande. Men nu har Fredrik Reinfeldt och i viss mån även Lars Leijonborg börjat darra på manschetten, först klantar sig Reinfeldt med att börja diskuterar förändringar i ränteavdragen. Det är ett absurt förslag som kan sänka hela Alliansens framgångsmöjligheter. Hur oprofessionell får man vara? Nu har han förstås fått ta tillbaka det. Men sedan börjar både han och Leijonborg att snacka om att senarelägga avskaffandet. Vilken trovärdighet tror herrarna därmed skapas för Alliansen som helhet? Sluta med den typen av pladder!

Det enda hållbara är att ge stöd till det parti som står stabilt vad gäller fastighetsskatten, dvs kristdemokraterna!

2 kommentarer:

Stephan Alm sa...

2006-09-13

Kristdemokraterna använder överdrivet starka ord i sitt kampanjande rörande fastighetsskatten. För en tid sedan menade en kristdemokratisk riksdagsledamot att fastighetsskatten är en ”ond skatt”. Kristdemokraterna menar att fastighetsskattens konstruktion får ”orättfärdiga konsekvenser” för många. Det kan nog ligga något i det, men man kan undra inte kristdemokraterna själva är i färd med att skapa orättfärdiga konsekvenser när man önskar skärpa reavinstbeskattningen för att finansiera borttagande av fastighetsskatten. De som i decennier betalat hög fastighetsskatt, kan med kd:s upplägg nu vid försäljning dessutom behöva betala en höjd reavinstskatt.

Talet om "orättfärdiga konsekvenser", när det kommer från kd i valrörelsen, kanske borde inriktas på annat än fastighetsskattefrågan.

Kd:s partiledare Göran Hägglund uppger återkommande i valrörelsen att hans mest använda svordom är ”fastighetsskatten” , vilket, trots att det år fråga om ett slags skämt, nog ger en bild av moralisk indignation och upprördhet som är missriktad och felprioriterad.


Kd:s partiledare Göran Hägglund har nyligen bekantgjort att avgiften kan komma att bli något högre än tidigare uppgivna 2800 kr. Hur han kan veta det, eller räkna med det, är en gåta med hänsyn till tidigare budskap från kd:s ledamot i riksdagens skatteutskott Per Landgren att avgiften kan vara differentierad (dvs olika för olika fastighetsägare) och om att det skall ligga under det kommunala självstyret att bestämma avgiften enligt kostnaderna för den kommunala servicen. Vill kd ha en koppling mellan avgifter för fastigheter och vissa generella kostnader hänförliga till fastigheterna bör man låta sig nöja med den lagreglering som finns rörande väg- och villsamfällighetsföreningar (eller med att införa en kommunal fastighetsskatt). Lagstiftningen om väg- och samfällighetsföreningar har tillkommit för att möjliggöra att fastighetsägare belastas sådana kostnader. (För övrigt medför lagstiftningen om väg- och samfällighetsföreningar en komplikation vid införande av den kommunala avgift som kd föreslår).

Det framstår som felaktigt och torftigt när företrädare för kd framhåller allianspartiernas uppgörelse om "slopande" av fastighetsskatten som en stor framgång för partiet. För att komma från ett parti som önskar sig ett hederligare Sverige är kristdemokraternas återkommande torgförande av förslaget om ”fastighetsavgift”, som egentligen är en skatt, anmärkningsvärt. Det borde uppröra de övriga allianspartierna att kristdemokraterna rört till det och lotsat in dem i acceptans av kd:s förslag

Den avgift kd föreslår är alltså rätteligen en skatt, vilket i en ledare i tidningen Expressen 20/4 uttrycktes på följande vis: ”kristdemokraterna …använder sig av förskönande mäklarspråk. Den statliga fastighetsskatten ska visserligen slopas, men ersättas av en obligatorisk kommunal fastighetsavgift. Alltså en kommunal fastighetsskatt."

När kristdemokraternas Göran Hägglund i en Eko-intervju 17/8 uppger angående fastighetsskattefrågan att ”nu har vi hamnat i någon galen diskussion där vi har fastnat i finansieringsdelen”, slår det tillbaka mot honom själv. Det är kd:s samtidiga tal om slopande av fastighetsskatten och införande av en generell kommunal fastighetsavgift som är galet.

Läs vidare om kd och fastighetsskatten; min artikel

"Förvirrad kristdemokratisk retorik om fastighetsskatten"
här: http://www.gotlandsallehanda.se/GEN_Sok.asp?ArticleID=1157706&ArticleOutputTemplateID=63&mode=SEARCH&BoolFlag=AND&PubDate=1900-01-01&FreeText=fastighetsskatt&Category=

vuuk819grp sa...

hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe