lördag, december 25, 2004

Fredrik den storvulne

På julafton fick tre av Alliansens partier en julklapp av moderatledaren Fredrik Reinfeldt i SvD. Vid ett regeringeskifte 2006 avser han att lägga beslag på de tyngre ministerposterna, statsminister, justitieminister och utrikesminister. Själv vill han i god tid bli utsedd till statsministerkandidat av de andra tre partierna. Detta skulle ske i kraft av m:s styrka.

Det kanske bör erinras om att moderaterna tidigare legat på höga opinionssiffror som inte gett utdelning i valen. Möjligen borde Alliansen prioritera en strategi för att vinna valet i stället för att fördela icke tillgängliga ministerposter. Storvulenhet kanske inte är ett framgångsrecept. Det finns ett gammalt talaesätt som den gode Fredrik borde fundera på: högmod går före fall.

tisdag, december 21, 2004

Sjöstedts felaktigheter

Europaparlamentarikern Jonas Sjöstedt (v) skriver om EU-konstitutionen i Dagens Nyheter idag tisdag. Det vimlar av konstiga slutsatser i artikeln och klara övertolkningar. Bl a skriver han följande:

”Den fria marknaden blir även i fortsättningen grunden för unionen. Det innebär i praktiken att EU förhindrar länder att föra en mer progressiv politik på miljöområdet, för att skydda konsumenterna eller för att begränsa alkoholens skador, när detta strider mot principen om varornas fria rörlighet. Så sent som i valrörelsen inför valet till EU-parlamentet i juni hävdade flera partier, inte minst kristdemokraterna, att vi skulle få ha införselbegränsningar för alkohol. Nu är de för en konstitution som direkt motsäger detta.”

Jaha, och hur stämmer det med den redan beslutade domen om förbud mot snusförsäljning inom EU? Där anfördes hälsoskälen. Och hur blir det med alkoholen i det nya fördraget? Jo, i artikel III-179 står det om en hög hälsoskyddsnivå och i följande punkt finns alkoholen omnämnd:

"5. I europeiska lagar eller ramlagar får även stimulansåtgärder fastställas som är utformade för att skydda och förbättra människors hälsa, samt särskilt bekämpa omfattande, gränsöverskridande sjukdomar, samt åtgärder som direkt avser skydd av folkhälsan avseende tobak och missbruk av alkohol, utan att medlemsstaternas lagar eller andra författningar harmoniseras. Lagarna eller ramlagarna skall antas efter det att Regionkommittén samt Ekonomiska och sociala kommittén har hörts."

Med andra ord: den fria rörligheten för varor över gränserna kan förhindras av hälsoskäl. Att det kan bli svårt att få till stånd sådana regler är en sak, men det är i så fall inte konstitutionens fel. Sjöstedt kan antingen inte läsa innantill eller förstår han inte vad han läser. Han försöker slå blå dunster i ögonen på folk. Oseriöst!


söndag, december 19, 2004

Aningslöst om opinionsmätningar

Två opinionsmätningar om hur folk avser att rösta om det vore val idag har nyligen presenterats av Sifo och Temo. Sådana mätningar är intressanta fenomen. De kommenteras och publiceras som vore de verkligheten. Snusförnuftiga kommentarer på ledarsidor och av andra kommentatorer. Samtidigt kan det konstateras att under de senaste valen inte funnits någon samstämmighet mellan opinionsmätningarna under mellanvalsperioden och slutresultaten av valen .Goda exempel är t ex kristdemokraterna i 1998 års val och folkpartiet i 2002 års val. Det var först i valrörelsen man kunde se uppgången. Efter varje val konstateras det att opinionsinstituten är de stora förlorarna. Ändå fortsätter de aningslösa kommentarerna på ledarsidor och andra sidor. De har inget lärt!
Speciellt undermålig är ju Temos metod, där endast råmaterial publiceras utan korrigering för hur man röstat i föregående val. Man ser också att svängningarna är stora. Förut hade Sifo större underlag på 3-4000 personer. Då kunde man notera stor samstämmighet med perioder då SCB mäter (maj, november). Den finns inte idag. Felträffarna kan därför bli stora.
En annan undermålighet är SCB:s nedbrytningar på valkretsnivå. De har inget med seriös statistik att göra .Underlag på 50-100 personer ger faktiskt inga svar. Förstår inte hur de nedlåter sig till sådant.

torsdag, december 16, 2004

Grad av civilisation

I Dagens Nyheter den 15 december 2004 skriver Barbro Hedvall följande:
"Det är som om Sverige håller på att tappa flera grader av civilisation. Det är oroande och svårförklarligt. Varifrån kommer detta behov av att ösa ur sig ilska mot medmänniskor, varifrån denna brist på inlevelse och hänsyn? Och hur kan så många människor i ett land som erfarit ett drygt sekel av framgångsrik och fredlig demokrati börja uppträda som en populistisk mobb?"

Hon skriver detta apropå förgrovningen av synen på politikerna. Det är bra frågor rent generellt. De borde ha ställts för länge sedan av många fler. Vilken civilisationsgrad har vi egentligen?

Vi är ju alla barn av vår tid och framförallt barn av vår uppväxt.
För att ge en bild av mångfaldens Europa och värdet med detta brukar jag använda glasmosaiken som en bild. Den kan nog användas också på det samhälle vi kallar Sverige. Man kan se människorna i detta samhälle som glasbitar som tillsamman bildar ett vackert mönster. Men vad är det som håller ihop en mosaik? Jo, den yttre ramen som jag gärna vill beskriva som rättsstaten. Kittet emellan glasbitarna är de gemensamma värderingarna - värdegemenskapen. Finns inte det sammanhållande kittet så vittrar mosaiken bort. Och vill det sig illa så rasar den helt.

Det är som jag skriver om i beskrivningen av denna blogg att det är lätt att riva ner en civilisation men kräver oerhörd tid och energi att bygga upp. Vi borde nog alla fundera något mer kring uppbyggande och uppfostran - för att nu använda ett omodernt ord. Det brukar heta om demokratin att den ständigt måste återerövras. Det talesättet gäller i ännu högre grad samhällets värdegemenskap. Kanske har vår svenska civilisation blivit en koloss på söndervittrande lerfötter?