tisdag, augusti 05, 2008

Den hysteriska FRA-debatten

Den nyligen avlidne danske missnöjespolitikern Mogens Glistrup lämnade en del avtryck efter sig i olika avseenden. En sak som gjorde honom känd var hans inställning till det danska försvaret. Han tyckte att man kunde ersätta försvaret med en telefonsvarare med budskapet: vi ger oss. Försvarskostnaderna i övrigt var onödiga enligt honom.

Så kan man se på försvaret och säkerhetspolitiken. Man kan också ha en radikalpacifistiskt inställning som leder till samma slutsats. Hade faktiskt en period under tonåren då jag var pacifist – men erfarenheten gav en annan slutsats. Man kan respektera den typen av sakuppfattningar även om man är av annan åsikt. En sådan negativ syn på försvaret uppfattning leder förstås också fram till att någon signalspaning inte behövs.

Men ska vi ha ett försvar och en säkerhetspolitik så måste vi också ha en effektiv underrättelseverksamhet. I ett sådant system förekommer det signalspaning och annan underrättelseverksamhet. Runt den nyligen antagna FRA-lagen har det uppstått en smått hysterisk rörelse. Fast av lite olika karaktär.

Först socialdemokraterna. Det var detta parti som tog fram underlaget för lagen. Men när man inte själv satt kvar vid makten, började man taktisera i frågan. S la t ex inte fram någon motion som alternativ till lagen (det är det normala i riksdagen om man inte gillar en proposition). I stället kom det sedermera ett tämligen uddlöst tiopunktsprogram som skulle vara föremål för överläggningar i försvarsutskottet – men det framstod ganska snart att någon seriös vilja till uppgörelse inte fanns. Det var bara ett spel för galleriet. Och så gick man i pakt med v och mp och sköt upp beslut om ikraftträdandet ett år. Syftet med en vilandeperiod är man ska kunna leverera alternativ – men inte heller det lyckades s med – eller ville inte.

Nu har socialdemokraterna i samverkan med miljöpartiet lovat att FRA-lagen ska först rivas upp vid ett regimskifte och sedan ska signalspaning utredas igen och därefter ska eventuellt en ny lag tas fram. Det där har inget med verkligheten att göra. Så där gör man inte. River man upp lagen måste FRA-myndigheten antingen gå träda i eller upplösas. I det senare fallet skulle kompetensen på området skingras för vinden. Ingen seriös regeringsbildare gör på det sättet. Därför får vi utgå ifrån ett gammalt tema, nämligen: kan vi lita på att socialdemokraterna ljuger om sina vallöften? Det kan vi utgå från i det här fallet.

Ett antal folkpartister har sedan på ett pinsamt sätt visat att de inte förstått vad det handlar om. Detta med Birgitta Ohlsson i spetsen. Hon lyckades till och med lura med sig tre gamla fp-ledare (Ullsten, Westerberg och Leissner). Signalspaning skulle bara få förekomma vid brottsmisstanke. Jag skrattade högt när jag läste det i DN och fortsatte att skratta när Ekot ringde och frågade om min åsikt om att sex fp-riksdagsledamöter kunde tänka sig att ställa krav på detta. Alltså: en generell signalspaning för att upptäcka hot mot Sverige kan ju inte bygga på att man redan känner till hotbilden.

Intressant är också att Bengt Westerberg ställer sig bakom en opponent i fp-riksdagsgruppen. När han själv var partiledare accepterade han ingen opposition. Han var till och med aktiv om någon i koalitionspartier (1991-94) var kritisk. En gång kom han till den kristdemokratiska riksdagsgruppen med ett enda syfte: att skälla ut mig eftersom jag i media noterat att han var senfärdig vad gäller framtagande av förslaget till vårdnadsbidrag. Men nu legitimerar han dissidenter.

Någon folkpartist har dessutom föreslagit ett moratorium för lagen. Kära nån, har hon inte upptäckt att det funnits ett sådant på ett år. Hur utnyttjades det?

En del centerpartister agerade också märkligt mot bakgrund av den första omröstningen 2007. Fredrick Federley avstod i första omröstningen 2007 (den ende avvikande i allianspartierna då) men kunde nu bara acceptera lagen med ett par tillkännagivanden. Annars skulle han nu kunnat vara beredd att rösta nej. Helt inkonsekvent är Annie Johanssons agerande. Hon röstade för lagen 2007 i då befintligt skick men krävde nu förstärkningar för att kunna stödja den.

I dagarna har ett antal moderata kommunpolitiker också förklarat i DN att de inte begripit det hela. ”Ett villkor för att göra detta måste i så fall vara att spaningen bara omfattar en specifik person eller organisation som misstänks vara inblandad i något som är ett yttre hot”, skriver de. Så fick folkpartisterna ovan sällskap!

Ytterligare några andra har bildat något slags nätverk på allianssidan, men det ser jag inte som särskilt seriöst. Och visst har det förekommit en och annan kristdemokrat som inte förstått.

Ett antal medier har heller inte agerat seriöst, t ex DN och SvD. Plötsligt har de blivit intresserade av integritetsfrågor. Men om den personliga integriteten skulle inskränka något på den s k pressfriheten så är de verkligen inte intresserade av någon begränsande lagstiftning. Hyckleri och vindflöjel är bra uttryck i sammanhanget. Detta på ledarsidsnivå.

Aningslösheten har förstås också drabbat nyhetsjournalistiken. Ett exempel är när DN återger ett uttalande av en belgare om FRA-lagen. Belgaren säger att lagen skulle komma att upphävas av den svenska författningsdomstolen. Sic! Det finns ju ingen sådan, men inte ens i en fotnot i artikeln antyds att belgaren är ute och reser. Troligen därför att journalisten inte själv visste, trots att det kring grundlagsutredningen pågått en debatt om att inrätta en sådan domstol.

Sedan har vi vad vi kan kalla bloggarna. Här kan man urskilja två grupper, ibland sammanfallande. Den ena är sådana som tror sig om att vara så märkvärdiga att de tror att de är intressanta för FRA att kollas. Kalla dem gärna för hybrisgruppen.

Den andra är fildelargruppen. De känner förstås hotet av att bli kollade i sin verksamhet. Men FRA är inte intresserad av fildelare. Dessutom är FRA en statlig myndighet. Fildelarna bör känna större hot från det som komma ska i höst, nämligen lag om utlämnande av IP-adresser till privata upphovsrättsinnehavare.

En sak som jag reflekterat över är hur olika man i perspektivet av denna debatt ser på olika myndigheter. Rättsväsendet sitter inne med avsevärda mängder integritetskänsligt material. Samma sak för hälso- och sjukvården och en massa andra institutioner där det finns sekretessbelagda uppgifter. Men vi förväntar oss alla att denna sekretess ska gälla och om den bryts bestraffas hårt. Denna tillit gäller tydligen inte en särskild statlig myndighet, nämligen FRA. Där förutsätts det i debatten att dessa statliga tjänstemän som hanterar mycket känsligt material ska läcka som såll.

Centrum för rättvisa har anmält FRA-lagen till Europadomstolen för abstrakt lagprövning. Det är intressant eftersom institutionen vill framstå som seriös aktör. Eftersom jag själv var inblandad i inkorporeringen av Europakonventionen blev jag något förvånad, eftersom - vad jag vet - domstolen inte ägnar sig åt abstrakt lagprövning mot konventionen utan bara hanterar konkreta fall av förmodade brott mot densamma. Dessutom att ärendet måste vara slutbehandlat av det nationella rättsväsendet innan det kan tas upp av Europadomstolen. Någon sådan behandling har inte skett. Jag kollade därför domstolens hemsida och fick fram att dessa grundläggande krav gäller:

a) You must have directly and personally been the victim of the violation you are alleging. You cannot make a general complaint about a law or a measure, for example because it seems unfair; nor can you complain on behalf of other people (unless they are clearly identified and you are their official representative).

b) Are there any procedures that must be followed beforehand in the national courts? Yes. You must have used all the remedies in the State concerned that might have been able to redress the situation you are complaining about

Detta borde vara välkänt för Centrum för rättvisa. För mig framstår anmälan mera som ett slags demonstrationsagerande som påminner om KU-anmälningar som får mediauppmärksamhet vid anmälningstillfället men sedan inte leder till något mer eftersom det saknas rättslig grund för kritik.

I sak anser institutet att den svenska lagen liknar den brittiska som fälldes av Europadomstolen den 1 juli i år. Men det som fälldes var 1985 års brittiska lag, inte den nu gällande. Dessutom preciserar man i anmälan inte vari likheten består. Slutsatsen av Europadomstolen angående 1985 års lag (som nu är upphävd och ersatt av 2000 års lag) var fölhjande:


“In the case of Liberty and Others v. the
United Kingdom
69. In conclusion, the Court does not consider that the domestic law at the relevant time indicated with sufficient clarity, so as to provide adequate protection against abuse of power, the scope or manner of exercise of the very wide discretion conferred on the State to intercept and examine external communications. In particular, it did not, as required by the Court’s case-law, set out in a form accessible to the public any indication of the procedure to be followed for selecting for examination, sharing, storing and destroying intercepted material. The interference with the applicants’ rights under Article 8 was not, therefore, “in accordance with the law”.

70. It follows that there has been a violation of Article 8 in this case.”

Det är klart att man bör granska FRA-lagen emot detta senaste utslag. Men det sprids gärna skrönor (mediamyter) om detta där dessa återanvands utan att man granskar källan för uppgifterna. Det är riskabelt när man därför inte preciserar vad man menar. Någon analys på den punkten har anmälaren inte gjort. Som jurister borde anmälarna ha bemödat sig om en logisk bevisföring för sin sak.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


55 kommentarer:

Sveder sa...

Det var det fräckaste - att nedvärdera mig som bloggare att antingen ha hybris eller vara fildelare. Fy skäms på dig.

Mikael sa...

Herr Svensson,
Ditt inlägg i debatten är tveklöst det mest absurda jag stött på. Trodde först att det det var någon sorts sarkastisk humor, men nu är jag mest rädd, sitter du verkligen i riksdagen?
Man kan ha olika åsikter om om de svängningar vi sett i frågan inom alliansens riksdagens ledamöter, den enda rimliga förklaringen jag kan se är att många satt och sov sig igenom juni's omröstning. Nu kan man antingen vara bitter över detta eller jobba för en rimlig lösning, vissa har lyckligtvis valt det senare.
Många av oss som bloggar runt frågan hade aldrig bloggat innan FRA frågan kom upp. Nu kan man ju antingen, som i ditt fall känna sig hotat av närgångna väljare, eller kan se det som en deokratisk möjlighet, ett närmande mellan väljare och folkvalda.
Håll tillbaka din arrogans något och acceptera att vi borgliga väljare gav alliansen dess mandat för att representera oss. Har du svårt att acceptera detta bör du syssla med något annat.

Leo sa...

Mycket absurt inlägg.


Läs gärna det här. Det handlar om demokrati och mänskliga rättigheter, inte pacifism eller fildelning (är du helt ute och reser Svensson?)

http://tinyurl.com/FRALeoKBBild

Gustav N sa...

Ärade Ingvar!

FRA lagen innebär, som du vet, att all digitalkommunikation kommer övervakas. Det är inte lungnande för mig som privatperson att för höra att "fra inte är intresserade" av mig. Men om dom inte är intresserade av mig, varför vill de då övervaka min kommunikation?

Svaret på frågan är: de är visst intresserade. Genom att övervaka alla kan de bygga en gigantiskt databas. Informationen kommer att läcka, det läcker alltid. Senaste exempelt är ju att Henrik Alexandersson fick tag på ett hemligstämplatdokument från FRA. Antagligen fick han dokumentet av någon på "insidan", hur troligt är det inte då att om man erbjuder lite pengar så kan man gå och plocka vad man vill.

Jag kan inte lita på en myndighet som inte litar på mig. Respektera mitt privatliv, snälla!

Bästa ledamot, riv upp FRA-lagen i höst. Jag ber dig!

Niklas Starow sa...

1. Jag vare sig fildelar eller har hybris, var väldigt vänlig och låt bli att projicera dina fördomar på mig som människa.

2. Det du borde tänka på är att de människorna som du pratar så nedvärderande om, att de inte förstår eller är okunniga, är dina väljare.

3. Läs domen mot Storbritannien.
http://www.centrumforrattvisa.se/images/File/FRA/LibertyvUK.pdf

The Court recalls its findings in
previous cases to the effect that the mere existence of legislation which allows a system for the secret monitoring of communications entails a threat of surveillance for all those to whom the legislation may be applied.
This threat necessarily strikes at freedom of communication between users of the telecommunications services and thereby amounts in itself to an interference
with the exercise of the applicants’ rights under Article 8, irrespective of
any measures actually taken against them.


Utöver det vill jag säga detta.

Om man läser några av de ledande bloggarna och inläggen från de ledande organisationerna runt avskaffandet av FRA-lagen så finns det grundförslag framme som ur integritetssynpunkt långt överstiger regeringens förslag till lagstiftning runt signalspaning.Problemet (för FRA-förespråkarna) är att dessa förslag bottnar i att det inte på något vis får ske en massavlyssning av privat korrespondens, vilket bl.a Försvarsminister Tolgfors och FRA-bossen Åkesson anser (sagt som signalspaning istället för det korrekta epitetet avlyssning) måste ske för att försvara landet från ”yttre hot”.

Jag hävdar att det är ett större hot mot Sverige att införa denna lagen då den riskerar att bli en självuppfyllande profetia.

Länder, organisationer och personer som betecknas som ”terrorister” av många i västvärlden har sett och ser Sverige som en röst av lugn och förnuft i en värld av hets och vansinne.Det är inte för inte som Sverige har varit det landet som fungerat som medlare mellan stridande parter sedan 50-talet, tom Hamas har begärt att Sverige ska medla i Israel/Palestina-konfikten, bara för att nämna ett exempel.

Samma länder, organisationer och personer kan komma att se denna lagen som att Sverige har valt sida och ställt sig vid USA/Storbritannien’s sida i (vad många betecknar som) kriget mot Islam.

Därigenom ställer vi oss i skottfältet för just de dåd som FRA och regeringen påstår sig vilja förhindra med hjälp av FRA-lagen.


Ska man försvara demokrati kan man bara göra det genom demokratiska medel, annars undergräver man den och i förlängningen förstör den till förmån för att ett fåtal ska berätta för mängden vad de ska tycka, när det i en riktig demokrati ska vara tvärtom.

Idag gäller det att riva FRA-lagen.Det vi har framför oss efter det är gjort är att datatrafiklagringsdirektivet ska kastas åt älgarna och PKU-registret ska återbördas till att enbart gälla forskning igen, det finns säkert fler lagar av den här typen, men vi får ta en sak i taget.

Sedan måste vi se till att de demokratiska principerna måste sättas i första rummet, inte användas som plåster när skadan redan är skedd. Om detta sker genom en konstitutionsdomstol får en framtida debatt avgöra.


En regering ska inte kunna hävda mandat på en fråga de inte gick till val på, tvärtom användes motsvarande förslag som ett slagträ i valdebatten mot den dåvarande socialdemokratiska regeringen.

Gör det rätta, Riv upp FRA-lagen.

Niklas Starow - Svart Måndag

Nathaniel sa...

Jag är inte rädd för att FRA kommer avlyssna mig, en ensam svensson med skinande vitt mjöl i sin påse. Jag är rädd för att FRA ens ges möjligheten att avlyssna mig, om de så bara vill (det är en ren och skär lögn att de "inte kan") eller om en senare regering lagstiftar (för riksdagen ska väl bara göra som regeringen säger?) om att så ska ske. Det är nämligen lika lätt att skriva att FRA "ska få" som att skriva att de "inte ska få".

Jag har inte hybris, dock så fildelar jag. Jag är minst lika orolig över den helt bisarra lag som säger att skivbolagsadvokater får större befogenheter än självaste den svenska polisen att jaga illegal fildelning, som jag är över FRA-lagen som ger flera myndigheter utöver enbart det svenska försvaret möjlighet att avlyssna enskilda personer. Trots allt, det enda krav som finns är att någon är lite extra intressant. Ja, det där med att "vi kommer inte avlyssna enskilda personer" är också en ren och skär lögn - läs lagförslaget! FRA både kan och kommer avlyssna enskilda personer, det har de redan gjort och det kommer de garanterat att fortsätta göra.

Jag önskar, som flera andra här, att du visar dina väljare och även resten av oss demokratiska medborgare, lite större respekt. Det är du, Svensson, som arbetar för oss, inte tvärtom. Kom ihåg det.

kanalen sa...

Svensson, du menar säkert väl och dina uttalanden baserar sig på de kunskaper du har. Tyvärr vägrar du att förstå att kritikerna i det här fallet har lärt sig mycket mer än du själv och att du nu tillhör lägret som har en felaktig bild av vad som håller på att ske.

Många av kritikerna besitter både djup kunskap och ett stort mått av intelligens Att öppet deklarera att de har "hybris", är "pinsamma", "märkliga", inte agerar "seriöst" och inte "begriper" innebär att du gör bort dig själv. Om du ska delta i debatten måste lära dig mer om tekniken och bemöta kritiken på en mycket högre nivå.

Lär du dig mer är dock chansen ganska stor att du byter sida. Låt inte det skrämma dig. Förändringar är ofta av godo.

Anonym sa...

Herr Svensson, om du har så rent mjöl i påsen så lägg ut din försäkrade förmögenhet bredvid din redovisare förmögenhet i deklarationerna.

E. Burke sa...

Det fascinerar alltid när någon så fullständigt övertygat utgår från att alla andra är idioter och det än mer när underlaget för karakteristiken är så klent.

I vilket fall så är juridiken kanske inte politiker Svenssons starkaste sida och det är aningen oroande att en av lagstiftarna som gav oss konventionen som svensk lag inte verkar ha satt sig in i systemet och dess implikationer. CFR är själva part i detta mål och de inhemska rättsmedlen är uttömda eftersom det inte finns några att ta till.

Så här driver Centrum för Rättvisa målet, som nog kan tas upp av Domstolen (även om det alltid är svårt att sia om):

"I det aktuella brittiska fallet var det tre människorättsorganisationer – Liberty, British Irish Rights Watch och Irish Council for Civil Liberties – som var klagande och drev fallet i Europadomstolen. Det räckte att organisationerna i fråga kunde drabbas av övervakning med stöd av den aktuella lagstiftningen för att de skulle anses ha klagorätt.

En skillnad mot det brittiska fallet är att FRA-lagen inte ännu trätt i kraft, vilket den brittiska lagstiftningen hade gjort när den blev föremål för klagomål. Men redan idag bedrivs spaning mot all elektronisk kommunikation som går i luften. Och det finns grund för Europadomstolen att ta upp FRA-lagen till prövning redan nu. För det första har Europadomstolen i en rad tidigare rättsfall prövat lagar som aldrig direkt har drabbat den klagande och lagar som aldrig har tillämpats i praktiken. För det andra räcker det faktum att en lag möjliggör signalspaning, och att man som enskild kan komma att drabbas av detta, för att det ska finnas en klagorätt. För det tredje finns det uppgifter om att sådan signalspaning som FRA-lagen ska täcka redan sker idag. Dessutom får lagen konkreta konsekvenser redan idag, till exempel i form av att företag flyttar servrar till andra länder.

- Vi hoppas att den ganska yviga politiska debatten nu ska gå in ett nytt skede där det finns utrymme för en fördjupad och kritisk diskussion om de krav som Europakonventionen ställer. Därför borde en rättslig prövning i Europadomstolen välkomnas av många, avslutar Clarence Crafoord."

Jag har förståelse för att man kan göra en annan bedömning av situationen än Craaford och CFR. Men det är helt enkelt debilt att avfärda det som ett processuellt omöjligt eller ovidkommande klagomål.

Anonym sa...

Käre Ingvar,

Skall vi hålla oss till sanningen så är det mycket skrivet om SAP ovan, och lite om borgerlighetens svek mot det vi kärnväljare (själv var jag moderat tills nyss) trodde var grundläggande borgerliga värderingar. Att försöka leda bort uppmärksamheten från ert svek är bara billig retorik. Det är ni som införde lagen, det är ni som stack oss medborgare i ryggen, det är ni som kastat alla principer överbord, och det är ni som kommer att få ta konsekvenserna 2010.

Mitt förakt för Er känner inga gränser.

MVH/Rickard Ström, Vallentuna

Krig är fred, slaveri är frihet, okunskap är styrka… och massavlyssning är integritet…

Fritänk sa...

Hej Ingvar,

Tack så mycket för ditt eminenta inlägg i FRA-debatten. Det var länge sedan jag läste något så klarläggande. Jag är nu 100% säker på att jag ALDRIG ska rösta på Krisdemokraterna. Tack och lov så ligger Kd under 4%-spärren i opinionsmätningarna och man kan ju bara hoppas att det står sig till efter valet 2010.

För övrigt så tycker jag att du borde läsa lite vad t ex advokatsamfundet mfl kritiska remissinstanser skriver om FRA-lagen. Sedan kan du, om du kan svälja din egen stolthet faktiskt titta ut (din blogg heter ju utblick) och läsa på lite vad andra bloggare skriver om FRA-lagen och försöka åtminstone FÖRSÖKA förstå kritiken mot lagen.

Lite kul är det i alla fall att du klassade dig själv som en hybris-bloggare, för du fildelar väl inte?

Peter sa...

Hur är det med en annan Svensson, nämligen din tidigare partiledare Alf Svensson? Han är ju kritisk till FRA-lagen och kvittade ut sig hellre än att behöva rösta igenom den.

Är han också "lurad", som du hävdar att alla som är emot lagen är?

Anonym sa...

Maken till arrogans för ALLA som inte delar din åsikt har jag sällan skådat!

Alla (remissinstanser, tidningar, dina kolleger i Riksdagen, medborgarjournalisterna som har uppmärksammat FRA-lagen (dvs bloggarna), osv, betraktar du respektlöst som (för att välja ett milt uttryck) mindre vetande.

Hur kan folk rösta på sådana personer som du?

Den grundläggande slutsaten jag måste dra är tyvärr mycket klar:

Om personer med din respektlösa inställning till andra vill ha FRA-lagen så är det ett MYCKET starkt argument för att FRA-lagen skall rivas upp! Det är nämligen precis sådana respektlösa personer som du som inte bör få ha någon som påverkansgrad på, eller tillgång till, känslig information om andra.

Josef A sa...

Tekniska fakta:

1. Alla datapaket som passerar gränsen ska kopieras till FRA's sambandspunkter. Det innebär en mycket stor del av all internettrafik.

2. Denna trafik ska samlas ihop och mellanlagras i vart fall så länge att man kan sätta ihop paketen till hela meddelanden.

3. Dessa meddelanden ska sedan scannas igenom av FRA's dator som letar i innehållet och i metadata efter "sökbegrepp".

4. De meddelanden som filtret anser uppfylla sökbegreppen ska lagras och analyseras av mänsklig analytiker.

Ingvar, läs igenom lagen tillsammans med vilken IT-expert som helst,läs på grundläggande om datorkommunikation, och du kan enkelt bekräfta själv bekräfta ovanstående tekniska fakta

Jag är utbildad Ingenjör med inriktning datateknik, många års IT-yrkeserfarenhet.Jag är inte emot signalspaning och underrättelsetjänst.Jag är emot FRA-lagen, som tekniskt ÄR massavlyssning, och jag är emot uppbyggandet av sådant ramverk i en liberalt styrd demokrati.

/Josef A
//
IT-folk som läser detta,
Förening för IT-politik o demokrati under uppbyggnad,se
http://www.mfri.se/
Gå med..

Hans Löfving sa...

Bäste riksdagsledamot Svensson,

Jag vet inte om du besitter förmågan att ta till dig konstruktiv kritik. Jag vet inte om du klarar av att erkänna tidigare misstag eller att revidera trasiga åsikter i ljuset av nya uppgifter eller ren eftertänksamhet.

"... In the pale cast of though" som det uttrycktes av självaste Hamlet.

Hur som helst så ämnar jag trycka ner en sanning i halsen på dig och jag hoppas innerligt att den tillfogar dig ett bryskt uppvaknande och en lång och bitter eftersmak.

All makt utgår från folket

Hör du det? All makt utfår från folket och vi accepterar inte någon kommunistinspirerad massövervakning oavsett hur mycket ni predikar om terrorism, grov brottslighet, yttre hot och utbyte av information. Att skrämma folk har varit ett sätt att få igenom nermontering av friheter och demokrati så länge som det över huvud taget har funnits politik och det tillämpades bland annat av Adolf Hitler.

Enligt regeringsformen så utgår all makt från ... vadå Ingvar Svensson? Jag ger dig chansen här att fylla i ordet för egen maskin, det sägs att det skall vara en beprövad pedagogisk metod... Enligt regeringsformen så utgår all makt ifrån FOLKET och inte från dig Ingvar Svensson.

Vi tycker inte som dig för att vi är pålästa och vet vad det handlar om. Vi går inte med på att inskränka den enskilldes rätt att vara skyddad från godtycklig och kränkande övervakning under några som helst omständigheter.

Vi förstår att det inte är förenligt med demokrati att kabla in hela folkets datatrafik till en hemlig avlyssningscentral.

Benjamin Franklin uttryckte det såhär (fritt översatt)


Den som är villig att tumma på sina friheter för att vinna mer trygghet förtjänar varjen frihet eller trygghet


Nu till en mer saklig behandling av dina så kallade "argument"...

Socialdemokraternas agerande är inte relevant. Jag ser det blott som ett försök att skylla ifrån dig.

Det stämmer att FRA skall läggas ner. Dom har medvetet brutit mot grundlagen under allt för många år.

Du viftar bort de tre gamla FP-ledarna med att dom har blivit "lurade". Varför det är uppseendeväckande i sig vill jag illustrera genom att påstå att alla KD-röstare genom tiderna har blivit "lurade" av dig och dina kollegor och företrädare. Hur som helst så lägger du där ribban för ditt skräckinjagande mått av arrogans i resten av inlägget.

Att du sedan stolt proklamerar att du skrattar högt åt åsikter som inte rimmar väl med dina egna gör inte saken ett dugg bättre. Här tål det dock att nämnas att små barn (och de med motsvarande mentala kapacitet) är lättroade. Har du verkligen en plats i Sveriges riksdag?!

Attacken mot Bengt Westerbergs är inte heller det minsta relevant här, du kanske är bitter efter din utskällning och ser en möjlighet till lite pajkastning. Vad vet jag? Det är åtminstone inget argument för eller emot FRA. Eller ännu värre, du kanske inte alls är bitter utan snarare beundrar hans sätt att låta partipiskan vina. Det är faktiskt inte speciellt tydligt vad du egentligen tycker om dendär partipiskan.

Sen lite mer pajkastning, nu mot Federlay och Annie. Tillåt mig gäspa stort och stillsamt undra om du egentligen har någonting över huvud taget att säga om FRA.

I din kavalkad av uddlösa verbala attacker åt alla håll (vill du göra dig till fiende med precis allt och alla eller vad är egentligen din taktik här?) så följer några rejäla luftslag mot massmedia.

Och sen har vi bloggarna... Dessa illbattingar som inte bara känner till sin grundlagsskyddade rättighet till åsiktsfrihet utan DESSUTOM utnyttjar sin grundlagskyddade rätt till yttrandefrihet. Inte kunde dom gå miste om en känga eller två när du ändå är igång och vevar.

Fildelarna har länge uppmärksammat och kämpat mot all nedmontering av demokratin (inklusive FRAs allmänna massavlyssning). Här är en lista.

Beträffande olika myndigheter så är vi alla överens om att vi behöver en sjukvård. För att denna sedan skall fungera väl så behöver den handha viss känslig information. En minimal mängd information rörarde individers hälsa och just ingenting därutöver. Isolerat från annan känslig information om individer. Till saken hör också att sjukvården inte är en organisation av samma karaktär som FRA, en organisation som står mycket nära regeringen och som opererar under hemlighet och sekretess. Vad sjukvården pysslar med är tämligen välkänt faktiskt. När det gäller FRA å andra sidan så är vi inte alls överens om att massavlyssningen faktiskt behövs. Vi har klarat oss superbt än så länge utan att all privat kommunikation kommer staten tillhanda. Det finns inga raporter som pekar på att denna typen av avlyssning ens är ett effektivt sätt att uppnå de utstakade målen. Sedan vet jag inte om alla mail, alla sms, allt chattande, alla bankärenden, alla hemsidor du tittar på, alla dina googlesökningar, allt du handlar online, alla kommentarer du skriver anonymnt på bloggar, varje mp3 du laddar hem, när du sitter vid datorn (ja, genom att bevaka din datakommunikation så kan man se när du använder datorn och när du inte gör det) med mera, med mera är att jämföra med några isolerade uppgifter om din hälsa. I vissa fall kanske. Men när det gäller hur vi ser på olika myndigheter så har du nog en hel del reflekterande kvar att göra.

Angående anmälningen från Centrum för rättvisa så återstår det att se vad den ger för resultat.

Din arrogans känner inga gränser. Om du representerar en trehundrafyrtioniondel av det svenska folket så är det värre ställt än jag någonsin vågade föreställa mig.

Nils2 sa...

I en demokratisk stat ska inte vanligt folk avlyssnas av staten.

Därför blir jag rädd när Ingvar Svensson ser det som självklart att avlyssningsutrustning ska kopplas in för att ge staten en exakt kopia på miljoner svenskars privata kommunikation.

Avlyssningsförespråkarna i Riksdagen har med ädla syften bestämt att vanligt folk ska avlyssnas. Det är att gå många steg för långt.

Mikael sa...

Är det någon som har hybris här så är det du. Ingvar. Man kan ju bara hoppas att du och ditt medeltidsparti snarst får lämna Sveriges riksdag. Så kan du sitta där och skrika på mer Gestapo på din kammare.
Snurrgubbe!

Peter sa...

Är detta Kds officiella hållning i FRA frågan?

I så fall hoppas jag innerligt att ni åker ur riksdagen vid nästa val. Att en riksdagsledamot kan skriva något sådant är häpnadsväckande. Du visar inte bara sin totala okunnighet i frågan utan utrycker även ett skrämmande förakt för människor, som på goda grunder, har andra åsikter du själv.

Folkpartist mot FRA sa...

Svensson skriver om folkpartisterna: "en generell signalspaning för att upptäcka hot mot Sverige kan ju inte bygga på att man redan känner till hotbilden."

Det stämmer.

Det är du som vill ha "generell signalspaning" (dvs massavlyssning). Det vill inte de sex folkpartisterna och i detta har dem mitt fulla stöd.

Marcus sa...

Det var ett av de arrogantaste inläggen i debatten hittills.

Jag är inte det minsta orolig för att jag är intressant för FRA. Inte heller är jag det minsta orolig för att FRA skall kolla om jag fildelar.

Det gör det inte på något sätt bättre att FRA får tillgång till min och andras trafik. Det är en demokratifråga, och den typen av mandat man nu ger FRA är som jag ser det inte förenligt med en stabil demokratisk utveckling.

Du har egenhändigt garanterat att jag aldrig, inte ens om jag blir stockkonservativ, kommer lägga min röst på kd - så borgerlig jag är.

Militär signalspaning innefattar inte spaning i den numer viktigaste civila kommunikationskanalen. De flesta av de hot som målats upp har ingenting med militär signalspaning att göra. Det kan bara kallas för en sak och det är massavlyssning.

FRA skall syssla med militär signalspaning, annars blir de den naturliga arvtagaren till fenomen som IB -- och dit vill vi inte igen.

Folkpartist mot FRA sa...

För att fortsätta på föregående kommentar. Hotbilden får man fastställa på annat sätt än massavlyssning.

När det gäller utländska militära vapenssystem (t.ex. stridsflygplan, kärnvapenmissiler) så är dessa ej uppkopplade till det svenska kabelnätet. Här gäller alltså traditionell signalspaning, vilket folkpartisterna stödjer utan krav på brottsmisstanke.

När det gäller övriga hotbilder är det en kombination av verktyg som behövs. När det gäller terrorism och grov brottslighet så är det traditionell polisverksamhet som gäller med folk på fältet och vissa tvångsmedel (t.ex. avlyssning med domstolsbeslut). Osv.

Om vil ha koll på politisk utveckling i andra länder kan vi göra det utan att massavlyssna svenska medborgare. Det fungerar fint med att läsa tidningar, ha diplomatiska förbindelser och underättelseverksamhet som inte går ut på att ha tillgång i det svenska kabelnätet.

Anonym sa...

Ryssland = öst möter öst etc.
Det blir inte bättre. Medeved = samma konfrontation, stormaktskuktänkande, idiotism, reliigösa indoktrinering.
Det är bättre å slå ut ekonomiskt och militärt (internet till säkerhetsoperationer tex olja- och gas)

Dela upp landet

Anonym sa...

"Den andra är fildelargruppen. De känner förstås hotet av att bli kollade i sin verksamhet. "

Ingvar, vad tycker du är det smutsigaste mjölet i påsen? En olaglig DVD-film eller att i flera år felaktigt uppgett korrekt förmögenhet? Det finns folk som övervakar det ena och det andra och har rätt mycket koll...

Anonym sa...

För att Försvarets radioanstalt skall få tillgång till signaler som förmedlas i tråd föreslås en bestämmelse i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation med innebörd att de trådägande operatörerna skall till särskilda samverkanspunkter överföra all trafik som förs över Sveriges gräns.

Vad i ovanstående mening är det du inte förstått?

Det här är inget annat än att staten bereder sig tillgång till privat kommunikation, meningsutbyte och informationsinhämtning. Att inte kalla det för sin rätta term, massavlyssning, är skamligt och fruktansvärt ohederligt.

Hurvida FRA och staten sedan intresserar sig närmare för det som träffar sökbegreppen hör inte hit,lika lite som när den avlyssnande telefonisten på sin tid rapporterade vidare det som träffade den tidens sökbegrepp. Statsintrånget i privatlivet sker när staten bereder sig tillgång det privata, vad som händer sen kan bara förvärra saken än mer.

//William Torson

Niklas Starow sa...

Svensson.


En blogg är både en anslagstavla och ett debattforum.

Tar du mot kommentarer får du vara såå vänlig att besvara dom också.

mvh.

niklas starow

Rhodin sa...

Aj då, Svensson. Alla verkar konspirera mot regeringen, då alla utom regeringen, FRA själva och några stycken i riksdagen är emot lagen. Måste ju kännas jättejobbigt.

Sätt din tro till gud, för det är nog enbart Han som kan rädda FRA-lagen såsom du vill ha den.

Leo sa...

Jag måste bara fråga:

Är Marcus Svensson Din son?

I så fall, äpplet faller inte långt från trädet....

Fredrik sa...

Moderaterna (och övriga i alliansen) är rätt tysta egentligen. För mig finns idag inget alternativ till alliansen (där moderaterna legat mig närmast om hjärtat - jag har till och med varit medlem i Bromma). Det är med sorg jag ser mig *tvingad* att rösta på ett missnöjesparti i nästa val. Det finns kanske en och annan insatt moderat som förstår min frustration över att demokratiska kärnvärderingar monteras ner men inte tillräckligt många för att jag ska våga lägga min röst på m. Jag vågar alltså inte rösta på dessa personer efter beslutet i riksdagen den 18:e som visar hur lite personröster är värda i viktiga frågor.

Det är med sorg jag lämnar moderaterna och min röst kommer falla på pp - det är för kort tid kvar att etablera någon alternativ. Moderaterna fick chansen denna sommaren att visa att de inte var en samling lydiga ja-sägande gubbar och kärringar men har på ett skrämmande sätt bevisat motsatsen. Rick, du företräder det största partiet, sett till folkligt stöd just nu! Och hör upp allesammans, om någon från de etablerade partierna försöker hänga med Rick så ljuger de - de kommer liksom Fegerley tvärvända då det gäller. Förresten, skulle även bli lycklig om t.ex. Per Ström skulle kandidera för pp till nästa val.

Dennis Nilsson sa...

Totalitära samhällssystem förgör sig själva inifrån, förr eller senare, kan vi lära av historien.

Ett samhälle som bygger på högmod och misstro (läs FRA-lagen), misstror sig själv, och har därmed sått fröet till sin egen undergång.

Det man nu har gjort är skapat grunden till misstro. Makten misstror den egna befolkningen, som har valt dem, till makten.

Det borde våra riksdagsledamöter, politiker och makthavare ta till sig, annars lär de inte sitta på tronen så länge till.

Fredrik sa...

Ingvar, kan du hjälpa mig att förstå hur du resonerar i olika frågor. I motio 2005/06:Ju54 skrev bl.a. du följande:

"Hemlig rumsavlyssning ska enligt förslaget få användas vid förundersökning avseende brott som har ett minimistraff om fängelse i minst fyra år. Som exempel på sådana brott kan nämnas terroristbrott, mord, dråp, människorov som inte är mindre grovt brott, grovt rån, grov mordbrand och allmänfarlig ödeläggelse som utgör grovt brott. Hemlig rumsavlyssning ska få användas även vid förundersökning angående vissa andra allvarliga brott, såsom grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling, om det kan antas att brottets straffvärde överstiger fyra års fängelse.

Hemlig rumsavlyssning ska endast få avse en plats där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Särskilda krav uppställs för tillstånd att avlyssna andra bostäder än den misstänktes egen bostad. Enligt förslaget införs ett absolut förbud mot att avlyssna vissa platser. Som exempel på sådana platser kan nämnas advokatkontor, läkarmottagningar samt biktstol och annan plats som används för enskild själavård."

I exemplet ges vid misstänkt "terroristbrott" med straffvärde på minst 4 år. Hur kommer det sig att i den ena motionen måste det finnas en misstänkt där straffvärdet är 4 års fängelse och buggning får endast ske under förundersökning. Men i andra fallet tycker du det är helt ok att spana på vem som helst i Sverige utan att det är straffvärde på 4 år.

Sedan undrar jag varför du inte tycker man kan bugga en präst eller advokat, om det gäller terroristbrott? FRA-lagen ger ju inga sådana skydd. Handlade det ju inte om rikets säkerhet? Varför skulle inte en präst eller speciellt en advokat kunna vara en terrorist om min svärmor som jobbar med Stadsmissionen kan buggas?

Förvånansvärt att ni politiker som inte tog med politiker som undantag, precis som ni undantas vägskatter. (Era falskspelare)

Sedan skulle det vara intressant om du kunde utveckla "terroristbrott" som du skrev i motionen. Vad innefattas i detta? Vad är terroristbrott enligt dig?

Motionen är ju något bättre skriven än "FRA-lagen" eftersom den nämner "straffvärde 4 år" vilket begränsar ändamålsglidningarna rejält.

Vore tacksam för förklaring. Eller är du lika dåligt insatt i motionen om rumsavlyssning som FRA-lagen, trots att du skrivit under den förstnämnda?

Tommy Karlsson sa...

Clown.
Tillbaka till cirkusen med dig.

legomenon sa...

Genom sig själv känner man andra, sägs det. Ingvar Svensson tycks oförmögen att föreställa sig att bloggare som kritiserar FRA-lagen kan ha andra motiv än primitivt egenintresse.

Anonym sa...

Hehe, Ingvar vågar inte ens svara på kommentarerna på sin egen blogg... vilken clown, vilken flopp !

Michael Gajditza sa...

Västerås 080817

I vanliga fall skulle jag ha inlett detta mail t.ex med orden "Bäste Ingvar" eller något liknande.
Efter att ha blivit personligt förolämpad av vad Du anför i Din blogg 080805 så ser jag ingen anledning att göra detta. Det finns liten anledning för den föraktade att hysa någon aktning för den som utsätter honom för ringaktning.
Det är för övrigt, som politisk strategi betraktat, onekligen ett nytt grepp att söka stöd för sin politik genom att på det sätt Du och andra företrädare för alliansen agerat i anledning av FRA debatten, konsekvent förringa och arrogant se ned på alla som har en motsatt uppfattning.
Fortfarande den 5/8 vidhåller Du på samma sätt som statsministern först gjorde, att vi inget förstått och att vi kan indelas i två grupper. Antingen lider vi av hybris eller så är vi fildelare med suspekta avsikter.
Har du funderat på hur många människor du därigenom ser ned på eller föraktar? Flertalet har lagt sin röst i val en demokratisk process där vi har en representativ demokrati.
Är Du, menar Du själv, värdig det förtroende Du fått när Du uttrycker Dig som Du gör om Dina väljare?
Medan Du funderar på det så ska jag bemöta Dig i sak i vad Du anför på Din blogg. Därefter får Du avgöra om Du ska kategorisera mig som lidande av hybris eller som fildelare.
Du anför/antyder i Ditt blogginlägg att Du har särskild kompetens avseende Europa- konventionen/domstolen då Du tydligen hade en roll i inkorporeringen av konventionen till svensk lag.
Du påstår även att Centrum för rättvisa med sin anmälan skulle ha någon form av PR kupp i tankarna då denna, enligt Dig, inte skulle kunna prövas av domstolen då ingen ännu utsatts för någon konventionskränkning och även av skälet att något ärende ännu inte uttömt de rättsmedel som står till förfogande i Sverige.
Det är märkligt att någon, med den bristande sakkunskap Du uppvisar, kan inta en så pompös och uppblåst attityd gentemot de jurister som skrivit klagomålet. Nåväl, hårdast faller Du själv från den upphöjda position där Du placerat Dig.
Jag delar för övrigt inte Dina åsikter i övrigt heller angående klagomålet som jag finner vara både välskrivet och välgrundat.
Europadomstolen har i flera av sina domar slagit fast – se exempelvis Dudgeon mot Storbritannien och Norris mot Nordirland – att det går att klaga till domstolen i Strasbourg även om en medlemsstat ännu inte har tillämpat en ny lagstiftning.
Det räcker att parlamentet har antagit lagen och att någon eller en grupp individer riskerar att få sina rättigheter i konventionen kränkta på grund av de nya bestämmelserna.
I de nämnda rättsfallen riskerade homosexuella i Storbritannien och på Nordirland att få ingrepp i sina privatliv på grund av nya bestämmelser som förbjöd frivilliga homosexuella handlingar mellan män.
Lagstiftningen hade antagits men de klagande hade inte blivit föremål för åtal eller annat myndighetsingripande när målen behandlades i Europadomstolen.
Detta hindrade dock inte att männen ansågs behöriga att klaga över brott mot artikel åtta. I båda målen fälldes staterna för kränkningar av artikel åtta.
Jag har, innan jag läste Din blogg, skickat ett mail till Dig och Dina kollegor i Kd:s riksdagsgrupp med några frågor i anledning av 12 st tidigare domar i Europadomstolen vilka har praxisbetydelse för den svenska lagen.
Jag har även,med utgångspunkt från dessa och från regeringsformen 2 kap. 23§, mailat ett antal frågor till talmannen och konstitutionsutskottets ordförande vilka jag inom kort hoppas få svar på.
Enkelt uttryckt är det fråga om Er rätt i riksdagen att överhuvudtaget antaga prop. 2006/07:63 då det finns anledning att tro att denna bryter mot regeringsformen 2 kap 23§.
Så en kommentar till lagrådets remissvar.

Det märkligaste med detta är att lagrådet, trots den kritik man har på flera punkter, släpper igenom förslaget.

Det ska också konstateras att lagrådet i sitt remissvar inte med ett ord nämner domen i Segerstedt-Wiberg mot Sverige vilket borde klassas som tjänstefel!

Domen Liberty vs UK hade man inte tillgång till och jag är helt och fullt övertygad om att hade man haft det så hade också utslaget blivit ett annat.
Du utgjuter Dig även över de folkpartister och andra som idag deklarerar en annan uppfattning än den de tidigare intagit, samma som Din för övrigt.
Vad Du inte ägnar så mycket som en tanke är att det möjligen skulle kunna vara så att dessa, då de inte varit övertygade om lagens förträfflighet, har sökt och funnit kunskap som styrker att deras tidigare ställningstagande var fel? Liksom Ditt fortfarande är.
Vad gäller hela "inte förstått debatten" ska jag lämna den därhän med följande aforism:
"Att erkänna ett misstag är att tillstå att man blivit klokare."

Din argumentation för övrigt är helt i linje med Tolgfors artikel i dagens SvD.

"Därför är också den nya signalspaningslagen en förutsättning för den som vill värna vår säkerhet och militära alliansfrihet."

Därmed har han, på motsvarande sätt som Du gör, i ett penndrag förklarat att alla som är emot FRA lagen inte vill värna vår säkerhet och militära alliansfrihet.

Argumentet är både ohederligt och dumt.

Att detta skulle låta sig göras på något annat sätt än genom antagandet av regeringens proposition 2006/07:63 är självfallet helt omöjligt....

För att en ytterligare inskränkning av den personliga integriteten och av de personliga friheterna som de definieras i europakonventionen ska kunna komma på tal så krävs att lagen formuleras på ett sätt som gör att den är förutsägbar.

Det ska finnas en trovärdig anledning att införa den och den ska kunna visas ha effekt mot något slags reellt hot.

Att som statsministern använda argument av typen att det finns diffusa yttre hot i vår omvärld håller helt enkelt inte.

Lagstiftaren ska även kunna visa att processen sköts på ett transparent och kontrollerbart sätt så att jag kan lita på att missbruk inte kan förbli oupptäckt.

Med nuvarande lag har Ni startat i fel ände genom att med lagens hjälp tillåta att alla avlyssnas för att därefter i en serie olika förslag skapa ett lapptäcke av olika kontrollorgan som ska se till att min integritet inte kränks.

Detta har ingen som helst betydelse eftersom det är för sent. Kränkningen har redan skett.
Inte efter vad jag påstår utan enligt lagrådet.

Kränkningen sker i det ögonblick man bereder sig tillgång till meddelandet. Varför har Du så svårt att begripa detta?

Idag har ju t.o.m Ingvar Åkesson tillstått att FRA de facto får tillgång till allt. Jag citerar:

"För att kunna utföra sin uppgift måste FRA ha möjlighet att välja ut den trafik som är intressant och som vi enligt lagar och inriktning får ta del av. För att kunna göra det krävs förvisso att FRA potentiellt har möjligheten att få tillgång till all trafik."

Kanske kan den delen av diskussionen därmed vara klar en gång för alla.

Vad gäller de förfinade sökbegrepp som Du säkert kommer att anföra i nästa steg så ska jag som avslutning av detta göra följande konstaterande:

A. Inriktningen inom vilken dessa sökbegrepp kommer att bestämmas är med nuvarande lag mycket bred och spänner över militära hot till oljekatastrofer. Inriktningen bestäms av regeringen och berörda myndigheter och är därmed heller inte begränsad till de exempel som anges i lagtexten. Då regeringen och regeringskansliet också är undantagna tillståndsprövning så har regeringen fria händer.

B. Utifrån ovanstående ramar kommer FRA att helt på egen hand bestämma sökbegrepp. Lagstiftningen medger sökbegrepp som rör känsliga personuppgifter som ras, etniskt ursprung, sexuell läggning, politisk åsikt, religiös åsikt etc. Detta har möjliggjorts bl.a genom en ändring i PuL för just FRA:s räkning. Uppgifterna får även överföras till annat land.

Din vädjan om och närmast blåögda förtroende för myndigheter delas inte av många.
Ser Du aldrig på Uppdrag granskning? Kalla Fakta?
Myndighetsmissbruk avslöjas ständigt och vad gäller Ditt påstående om hård bestraffning så får Du vänligen ta och leda detta i bevisning om Du ska få någon trovärdighet i det.
Litar Du inte på media så rekommenderar jag JO:s årliga ämbetsberättelse som är fylld av exempel på vad jag säger.

Att läckor frekvent förekommer kan inte vara en nyhet ens för Dig? Tror Du mig inte så skicka ett snabbt mail och fråga så returnerar jag tio goda exempel på detta.

Med detta avslutar jag ett mail som blev långt.

Om Du inser att Ditt sätt att beskriva människor i Din blogg är pompöst, arrogant och dessutom enfaldigt så ber Du om ursäkt i ett inlägg.
Jag har väldigt små förväntningar om att en sådan dyker upp så jag skickar som slutord att Du borde ta och slå upp ordet hybris och få det förklarat för Dig.
Det kan vara så att det är just hybris Du fått en släng av.

tor sa...

Det finns många motståndare till FRA-lagen som ändå förespråkar ett starkt försvar och accepterar militär signalspaning i etern. Kopplingen till pacifism är alltså felaktig.

Brottsmisstanke är förstås inte rimligt att kräva för underrättelseverksamhet. Men istället för att tolka det som ett krav för att avlyssning ska få bedrivas, kan man tolka det som att de folkpartistiska debattörerna inte kan acceptera att FRA signalspanar i kabel på grund av att avlyssning sker utan brottsmisstanke. Ergo: underrättelsetjänsten får hushålla med andra källor.

"Någon folkpartist har dessutom föreslagit ett moratorium för lagen. Kära nån, har hon inte upptäckt att det funnits ett sådant på ett år. Hur utnyttjades det?"
Dåligt av båda sidor. Motståndarna bedrev inte opinionsbildning i någon större omfattning och förespråkarna utnyttjade inte tiden till att förankra lagen utanför riksdagsgruppen.

Din indelning av bloggare i en hybrisgrupp och en fildelargrupp hade varit förolämpande om den inte var så skrattretande. De som tycker att FRA-lagen behövs inser att världen inte är perfekt och att man behöver hantera det (även om riskerna och FRA-lagens effektivitet ofta överdrivs). FRA-lagens motståndare äger en liknande insikt om myndigheter - de är inte heller perfekta. Du nämner hälso- och sjukvården som ett exempel på institutioner som vi fäster vår tillit till, men de har ingen egennytta av att kränka personers integritet - det främjar inte deras uppdrag, det finns långt bättre insyn, de har förmodligen större omsättning av personal, och det är inte samma personer som använder de tekniska systemen som utvecklar dem. Inom hemliga organisationer som FRA finns det större risk för att det byggs upp en lojalitetskultur som gör det svårare för whistle-blowers. Sjukvården har heller inte mandat att på eget bevåg dela hemliga uppgifter med andra länder.

Vad gäller anmälningen av lagen till europadomstolen så skulle jag gärna se hur du svarar på Michael Gajditzas kommentar som till synes vederlägger dina påståenden om att anmälningen är gjord på felaktiga grunder.

Michael Gajditza sa...

Skrivet i min blogg 080818/19


Nedan finner Du exempel på företag, partier, ungdomsförbund, tidningar, organisationer och personer som uttalat är motståndare till FRA lagen.

Redovisar även de remissinstanser som var mest kritiska.

Du som säger ja till lagen, ställ Dig själv följande fråga:


Verkar det verkligen rimligt att alla dessa ska ha missförstått en lagtext på det sätt som Reinfeldt och Tolgfors gör gällande?

Remissinstanser:

Justitiedepartementet
Rikspolisstyrelsen
Säpo
Ekobrottsmyndigheten
Registernämnden
Kammarrätten
Datainspektionen
Riksåklagaren
Lagrådet
Advokatsamfundet
IT Företagen
Swedish Network Users Society
Tidningsutgivarna
Vetenskapsrådet

Företag:

Internetleverantören Bahnhof
Telia Sonera Sverige
Telenor Sverige
Google
Com Hem
TDC Sverige
Hi3G
BT Nordics
Momail

Partier:

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Piratpartiet

Ungdomsförbund:

Moderata Ungdomsförbundet MUF
Liberala Ungdomsförbundet LUF
Centerns Ungdomsförbund CUF
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU
Grön Ungdom
Ung Vänster
Ung Pirat

Tidningar:

Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Expressen
Aftonbladet
Göteborgsposten
Sydsvenskan
Uppsala Nya Tidning
Östgötacorrespondenten
Borås Tidning
Gotlands Allehanda
Norra Västerbotten
Barometern
Kristianstadsbladet
Örnsköldsviks Allehanda
Skånska Dagbladet
Norrbottenskuriren
Hudiksvalls Tidning
Östersundsposten
Sundsvalls Tidning
Eskistuna Kuriren
Nya Wermlandstidningen
Helsingborgs Dagblad
Norra Skåne
Dagen
Resume´
Neo
Contra
Nyliberalen
Folkbladet
Stockholms Fria Tidning
Göteborgs Fria Tidning
Hallands Nyheter
Norrtelje Tidning
Stockholm City
Sydöstran
Ystads Allehanda
Aktuellt i politiken

Övriga organisationer:

Centrum för rättvisa
Fria Moderata Studentförbundet
Svenska Journalistförbundet
Tidningsutgivarna
Euoropean Federation of Journalists
Svenska Helsingforskommitten´
Timbro
Ordfront
Borgerligt nej till FRA lagen
Folkpartiet i Nacka
Finländska politiker från fyra partier
Danska Kyrkodepartementets IT avdelning
Samiska Rättsförbundet

Personer:

Pia Kinhult, Regionråd (m), Skåne
Jan Holmberg, Kommunstyrelsens ordförande (m), Upplands Väsby
Elisabeth Unell, Kommunstyrelsens ordförande (m), Västerås
Ulf Bingsgård, Kommunstyrelsens ordförande (m), Trelleborg
Paul Lindvall, Kommunstyrelsens ordförande (m), Linköping
Thomas Håkansson, Kommunstyrelsens ordförande (m), Lomma
Christian Gustavsson, Landstingsråd (m), Östergötland
Örjan Lid, Kommunstyrelsens ordförande (m), Vallentuna
Henric Sörblad, Kommunstyrelsens ordförande (m), Gnesta
Lars-Göran Sörqvist, Oppositionsråd (m), Sigtuna
Irene Seth, Oppositionsråd (m), Upplands-Bro
Fredrik Bergqvist, Oppositionsråd (m), Norrköping
Patric Åberg, Oppositionsråd (m), Östra Göinge
Stefan Andersson, Oppositionsråd (m), Ljusdal

Ulf Bjereld Statsvetare
Mark Klamberg Doktorand Folkrätt
Jan Guillo
Robert Aschberg
Liza Marklund Författare
Oscar Swarz Journalist
Leif GW Persson
Jan Myrdal Författare
Karl Sigfrid Riksdagsledamot (m)
Bengt Westerberg f.d partiledare fp
Maria Leissner f.d partiledare fp
Ola Ullsten f.d partiledare fp
Camilla Lindberg Riksdagsledamot fp
Agneta Berliner Riksdagsledamot fp
Cecilia Wikström Riksdagsledamot fp
Maria Lundquist-Brömster Riksdagsledamot fp
Birgitta Ohlson Riksdagsledamot fp
Magnus Norell Forskare terrorism
Ulf Berniz Professor EU rätt
Wilhelm Agrell
Ann Marie Eklund Löwinder Säkerhetsexpert stiftelsen internetinfrastruktur
Anders Eriksson f.d Säpochef
Henrik Oscarsson Statsvetare
Maria Abrahamsson tid. Ledarskribent SvD
Nima Daryamadj Kolumnist Aftonbladet
Per Ström Debattör
Henrik Alexandersson Frihetsfronten
Ann-Marie Fransson Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
Robin Lööf Jurist Europeiska Universitetet i Florens

med flera.

När jag tittar på listan så är det inte lätt att övertyga mig om att alla dessa, inte helt outbildade, människor som har haft tillgång till såväl lagtext som förarbeten skulle ha ”missförstått” som den avfärdande termen lyder.

Inte heller imponeras jag av ja sidans motsvarande lista som utöver regeringen och allianspartierna (med allt större sprickor) såvitt jag vet inte innehåller fler namn än Ingvar Åkesson (vore konstigt annars) och Stig Bergling som så att säga offentligt gått ut och sagt att lagen är perfekt och behövs.

Jo, förlåt, jag glömde de två tidigare toppcheferna på FRA vars namn försvunnit någonstans. Det ser alltså ut som regeringen, de närmast sörjande och en landsförrädare.

Tidigare har jag nämnt några bloggar jag besöker som tillhör några av alliansens riksdagsledamöter. De har haft lite olika benämningar på nej-sägarna som jag ska sammanfatta här:

Katarina Brännström (m) sällar sig till dom som menar att nej-sägarna är okunniga och inte har förstått. Ni som sett listan får själva bilda er en uppfattning om detta kan vara möjligt.

Längre går Göran Pettersson (m) som skriver så här i sin blogg:

”Det framgår allt klarare att de mest högljudda motståndarna till mycket stor del består av individer med ett kraftigt asymmetriskt politiskt intresse. För många av dem är det inte frågan om att finna en rimlig balans mellan rikets säkerhet och skyddet av den personliga integriteten.

Det finns enligt dem ingenting som kan rättfärdiga något som helst intrång i den personliga integriteten. Skrapar man lite på ytan så torde man finna att flertalet av dessa debattörer även har svårighet med andra statliga ”intrång” på deras frihet. Det torde finnas en mycket stark korrelation mellan motstånd mot FRA-lagen och motstånd mot personnummer, skyldighet för banker och arbetsgivare att lämna kontrolluppgifter skattemyndigheterna samt skyldigheten att uppge bostadsadress till myndigheterna.”

Lite sådär överlägset spydigt kan man kanske tycka. Läsarna här får bedöma om Göran Petterssons analys stämmer med vad som redovisats ovan.

Sedan har vi då Ingvar Svensson (Kd) som frankt delar in nej-sägarna i två grupper. Den ena lider av hybris och den andra fildelar för att sammanfatta. Han menar även att debatten är ”hysterisk.” Jag menar att han allmänt uttrycker sig spydigt och hånfullt mot samtliga han talar till från sin upphöjda position. Dessutom har han fel i sak då det gäller prövning i Europadomstolen.

Enklast är att läsa vad han skrivit i sin blogg som finns här http://svenssonbloggen.blogspot.com/

Läs gärna min kommentar kring hans inlägg antingen här på min blogg eller bland kommentarerna till artikeln i hans blogg. Sedan får läsaren åter ställa det han säger mot de nej-sägare som redovisas ovan.

Tidigare inatt tog jag del av vad som kan vara en förklaring till det ofta spydigt överlägsna sätt som även Reinfeldt och Tolgfors brukar mot meningsmotståndare.

Svenskar är nämligen, enligt statsministern, mentalt handikappade. Detta står att läsa i en bok han skrev som MUF ordförande 1993 som heter ”Det sovande folket.”

Med en sådan inställning någonstans i botten av sin personlighet är det alls inte konstigt att Reinfeldt ibland kan tycka att det vore bäst för alla om debatten la sig............

Som framgår så har den inte gjort det trots att nu två månader gått och jag kan lova herrar Reinfeldt-Tolgfors att denna debatt kommer heller inte att lägga sig.

Jag ska däremot avsluta detta med ett citat av Fredrik Reinfeldt som faktiskt är riktigt bra. Beröm måste man också kunna ge trots meningsskiljaktigheter då motståndaren säger något som verkar helt riktigt.

Så här sa Fredrik i en intervju i en morgonsoffa i TV 1993 och det blir slutord:

”Tro inte på politiker!”

Joacim sa...

Ursäkta, vad kallade du mig, sa du? Nu blir jag förbannad! Jag ids inte ens med att skratta åt dumheterna som uttrycks i texten. Den "sk pressfriheten"????? Ja, nä, vem fn bryr sig om grundlagen, petitesser!

Jag antar att det är lätt att vara spydig på internet där man inte behöver stå till svars för vad man säger men en som vuxit upp med internet vet att man inte beter sig på det sättet!.

Maken till väljarförakt har jag inte skådat sen? Jag vet inte om jag kan komma på någon politiker i historien som så uppenbarligen väljer att skjuta sig själv i foten och deklarera att väljarna är mindre vetande ting som inte borde lägga sig vad de inte förstår!(Skulle vara nån diktator men till och med de behöver nån form av stöd)

P.S
Jag postar naturligtvis under mitt eget namn. Detta var den mildaste formuleringen jag kunde komma på att skriva efter att ha svalnat en stund. Ja, mitt något starka uttryckssätt är ett resultat av min sinnesstämning just nu och inte ett karaktärsdrag. Men snälla omformulera dig innan du går ut på stan och raggar röster jag är helt övertygad om att det finns fler människor som blir måttligt förbannade när de dumförklaras på ett så grundligt sätt som du lyckas med!

Michael Gajditza sa...

Uppenbarligen så tillhör du gruppen bloggare med hybris, enligt din egen definition av bloggare som grupp,eftersom du inte verkar ha för avsikt att svara på de inlägg som gjorts. Det föranleder mig att till din definition foga ytterligare en grupp och det får bli gruppen uppblåsta bloggare med hybris som är fega. I den regerar du ensam.

Ingvar Svensson sa...

Vill bara klargöra en sak mycket tydligt: jag skriver på min blogg och ger kommentarsvar när jag har tid och lust.
En del av kommentarerna här använder begreppet arrogant och arrogans. Kul att det går bra med stavningen till det, mera kul hade det varit om de som använder uttrycket förstått innebörden av detta, kanske skulle en del då upptäckt begreppet ifråga när de möter sin spegelbild. Men en del kommentarer är seriösa och värda att fundera över.
I mitt blogginlägg karaktäriserar jag lite kring olika grupper med olika bevekelsegrunder i motståndet mot FRA-lagen. Det intressanta är att detta inte är en homogen grupp - de har bara en sak gemensamt genom motståndet mot lagen. Och faktum är att man inte kan ha alla dessa åsikter samtidigt. Därför blir Gajdizas uppräkning aningen patetisk. Dessutom räknas instanser upp som i ett tidigt skede hade vissa invändningar som sedan tillgodosetts. Justitiedepartementet, t ex, är inte emot den antagna lagen.
Väldigt många kallar innebörden av lagen för massavlyssning. Ursäkta men jag har svårt för att förstå resonemanget, förklara gärna. Lagen ger förvisso rätt att avlyssna alla (och det har jag förståelse för att man kan kritisera), men såvitt jag begriper, sker det ingen massavlyssning. Jag ska ta en analogi. När man passerar in i Sverige har tullen rätt att kontrollera var och en och man måste passera genom tullkontrollstationen. Skulle det påbjudas masskontroll från tullen, skulle ju alla kontrolleras. Men det vet ju alla som rest att det inte sker. Rätten till avlyssning av alla innebär ju inte att alla avlyssnas. Logiskt sett förefaller mig begreppet massavlyssning felaktigt - men jag förstår den pedagogiska vinsten av att använda ett sådant begreppet för det upprör. För mig är det dock desinformation.
Det var också därför jag använde begreppet hybris. Visst, det var tillspetsat. Roligt var det när kommentaren kom om vilken grupp jag själv tillhörde bland bloggarna. Då skrattade jag också. Det var en poäng. Men det var inte så jag tänkte. När jag nämnde begreppet bloggarna så avsåg jag underförstått de bloggare som kritiserat lagen, inte t ex modebloggare eller de som bloggar om vad som helst annat än FRA. Men man kan aldrig vara övertydlig nog. Om man tror sig vara intressant för FRA så är det i alla fall någon form av självöverskattning.
Sedan är det någon som återkommer om min förmögenhet - att det skulle vara skillnad på försäkrad förmögenhet och deklarerad förmögenhet. Jag förstår faktiskt inte - vi har fullvärdesförsäkring på vårt hus men ingen annan försäkring på tillgångar. Det är klart att marknadsvärdet på huset är högre än taxeringsvärdet, men så är det ju för de flesta med fast egendom.
En annan sak som nämns här och som en del bloggare tagit upp på sina bloggar är mitt släktskap med Marcus Svensson. Kära nån, tror ni verkligen på fullt allvar att åsikter om FRA-lagen är genetiskt betingade? I så fall torde ni ha problem med den egna arvsmassan, men av andra skäl.
Det finns intressanta vinklar kring FRA-debatten. Centerpartiet har ju lämnat ett förslag om att undanta huvudelen av landsinterna kontakter. Möjigen är det tekniskt komplicerat. Men min intressanta fråga är varför vi - om det är integritetsaspekter som avses - bara ska värna svenskars integritet.
Intressantare är förstås överensstämmelsen med Europakonventionen. Några här har läst mitt inlägg i den delen i affekt och ser inte de nyanser som jag använder. Det är illa (och kanske lite arrogant?). Om kriterierna för en anmälan till Europadomstolen skriver jag "vad jag vet", nämligen att domstolen inte ägnar sig åt abstrakt lagprövning och att de inhemska rättsmedlen måste vara uttömda. Det var min kunskap från utredningstiden i den kommitté som föreslog införlivande av konventionen. I mitt inlägg bekräftades detta med citat från Europadomstolens egen hemsida. Förlåt, var det falsarier? Jag redovisar också slutsatsen i den brittiska domen och säger att man utifrån den domen (som kom den 1 juli) bör granska FRA-lagen. Vad var det för fel på den slutsatsen?
Nu vet jag att domstolar ibland tar sig före att vidga sin egen kompetens (EG-domstolen är ett bra exempel) och det är inte omöjligt att Europadomstolen är på samma väg och går ifrån de grundläggande kriterierna för handläggning. Men att på sådana grunder som jag anfört förklara mig som okunnig på området är nog väl magstarkt. Däremot var jag kritisk mot CFR:s anmälan därför att jag saknade en juridisk argumentering och analys på vilka punkter som kunde ifrågasättas. Men den åsikten kanske jag inte hade rätt att ha?
Vore för övrigt bra om man försöker läsa det jag skriver - inte vad man tror att jag skriver.

Michael Gajditza sa...

Inledningsvis kan jag till min förvåning notera att Ingvar Svensson fortfarande inte har förstått att kränkningen sker då staten bereder sig tillgång till kommunikationen. Om den sedan lyssnas på eller ej är i det sammanhanget ointressant.

Din analogi haltar även den betänkligt då konventionens artikel 8 tar sikte på vår förtroliga kommunikation och därigenom vår rätt att fritt uttrycka och utbyta tankar och åsikter.

Vad gäller den ”patetiska” listan har jag aldrig utgett den för att vara något annat än just en uppräkning av sådana som är motståndare till lagen. Självfallet har olika människor olika bevekelsegrunder för sitt ställningstagande.

Här kan Du dock med fog tala om ett pedagogiskt syfte då den dels visar just att lagen är dålig sett ur såväl dataexperters som prästers olika synvinklar och dels för att den visar upp en rad både kända, kompetenta och förtroendeingivande namn på såväl enskilda som andra.

Jag försökte göra en motsvarande för ja sidan men kom bara till regeringen, Ingvar Åkesson plus två f.d FRA anställda i chefsposition och Stig Bergling. Skulle även kunna uttrycka det som att för lagen är den som lagt fram den, de närmast sörjande och en landsförrädare.......


"Ett integritetsintrång utan motstycke"

Det var Beatrice Asks till synes glasklara ståndpunkt straxt innan hon tystnade och försvann ur debatten.

Nedan återfinns justititiedepartementets huvudsakliga kritik. Du påstår att departementet skulle vara för den nya lagen idag efter de ändringar som vidtagits.

Det, i sin tur, vore otroligt förvånande med tanke på hur grundläggande departementets kritik är och även mot bakgrund av att de ändringar du syftar på inte tagit hänsyn till den grundläggande kritiken.

Att tiga är inte alltid att samtycka, det kan finnas andra orsaker.

Låt oss ta det punkt för punkt.

Justitiedepartementet:

• Förslaget att kontinuerligt avleda alla gränsöverskridande telekommunikationer
för signalspaning (se lagförslag s. 11 och motivtext
s. 80 f.) innebär ett integritetsintrång som saknar motstycke
i ett internationellt perspektiv. I länder som har infört befogenheter
om avlyssning av kabeltrafik får denna bara avse de
kommunikationer som anges i ett uttryckligt tillstånd.

MG:Någon förändring har inte skett i detta avseende varför departementets kritik är lika giltig idag.

• Det är helt främmande för vårt statsskick att ge regeringen eller
Regeringskansliet befogenheter att i politisk ordning fatta de avgörande besluten om avlyssning av telekommunikationer (se lagförslag s. 9 och motivtext s. 75 f.). Denna funktion bör i stället ligga hos ett oberoende rättsligt organ.

MG: Samma ordning gäller idag. Det är fortfarande regeringen som anger inriktning. Inom ramen för denna får de myndigheter som regeringen bestämmer ange närmare inriktning. Sökbegrepp utformas av FRA.

Dessutom anförde justitierådet Thorson vid lagrådets bedömning följande: I det remitterade förslaget undantas inriktningar av signalspaningen som avser regeringens eget underrättelsebehov från tillståndsplikt, och enligt Lagrådets förslag undantas sådan inriktning som har angetts av regeringen eller Regeringskansliet. Enligt min mening finns det inte grund för att i en reglering som skall uppfylla Europakonventionens krav om skydd för privatliv och korrespondens undanta signalspaning som utförs för regeringens räkning från kravet på rättslig förhandsprövning.

• Utan ett genomgående krav på förhandstillstånd av ett sådant organ kommer avlyssning av telekommunikationer i kabel i direkt konflikt med regeringsformen och Europakonventionen. För att
ett system som tillåter hemlig avlyssning skall gå att förena med
grundläggande demokratiska principer måste det finnas ett adekvat och effektivt skydd mot missbruk. En lagreglering måste
därför precisera under vilka närmare förutsättningar som avlyssning får ske. För att ett tillståndsförfarande skall ha något reellt innehåll måste det av tillståndet även framgå vilka sökbegrepp som får användas, liksom vilka närmare kommunikationer som får avlyssnas. På detta sätt har andra jämförbara länder byggt upp sina system (jfr den ovan nämnda domen från Europadomstolen, p. 106). (avser Weber och Saravia mot Tyskland, mål nr 54934/00 min anm.).

MG: Inte heller på denna punkt har ändringar vidtagits som möter departementets kritik. Sökbegreppen t.ex kommer att utformas helt på egen hand av FRA.

• Sekretess som hindrar utlämnande av uppgifter till allmänheten
som staten har inhämtat genom signalspaning kan inte anföras
som skäl att tillåta sådan avlyssning (jfr utkastet s. 71). Det kan inte heller godtas som argument mot en effektiv och rättssäker för- och efterhandskontroll.

• Att, som föreslås i utkastet (s. 75), inrätta ett integritetsskyddsråd
vid FRA skapar inte några förutsättningar för en oberoende prövning i vare sig för- eller efterhand.

• Den i utkastet (s. 102) redovisade uppfattningen att FUN sammantaget med Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK)
och Datainspektionen skulle kunna utgöra det rättsmedel som krävs enligt Europakonventionen är inte hållbar. Sverige har nämligen nyligen fällts av Europadomstolen på den grunden att den närbesläktade myndigheten Registernämnden tillsammans med
JO, JK och Datainspektionen, inte ens sammantagna, uppfyller kravet på tillgång till effektivt rättsmedel (Segerstedt-Wiberg m.fl.
mot Sverige, mål nr 62332/00).

MG: Behandlar de sista tre punkterna som en och konstaterar åter att de åtgärder som vidtagits hittills definitivt inte är tillräckliga då de helt enkelt tar sikte på fel saker.

Europadomstolen har i detta sammanhang vidhållit att artikel 6
ger rätt till prövning av en oavhängig och oberoende domstol om frågan rör en persons civila rättigheter och att en förvaltningsmyndighet inte räcker.

Mot den bakgrunden ter det sig därför som närmast debilt att fortsätta envisas med att tillskapa nya organ för någon sorts övervakning.

kanalen sa...

Du lär få reda på om tullen öppnat dina försändelser så den liknelsen faller platt.

Martin sa...

Så om FRA fick rätt att montera in avlyssningsutrustning i alla svenskars hem och en kopia av allt som spelades in kontinuerligt skickades till FRA, så skulle detta inte vara något integritetsintrång enligt dig så länge FRA lovade att bara lyssna på en del av det mottagna materialet?

Jag kan inte förstå varför FRA-förespråkarna har så svårt att förstå att integritetsintrånget sker när staten bereder sig tillgång till all vår förtroliga och privata kommunikation?

Henrik sa...

kanalen sa:
"Du lär få reda på om tullen öppnat dina försändelser så den liknelsen faller platt."

Man kan anse att FRA-lagen är något dåligt och att tullverksamheten är något bra. Men det var inte vad analogin handlade om. Den handlade om huruvida det är korrekt att tala om MASSAVLYSSNING från FRAs sida. Huruvida FRA skulle meddela dem som avlyssnas har ju ingenting att göra med om det är fråga om massavlyssning eller ej. Det är som att säga att den som blir avlyssnad men får reda på det därmed inte kan sägas ha blivit avlyssnad.

Det finns många olika skäl man kan anföra till att vara emot FRAs möjlighet till signalspaning i kabel, men att prata om massavlyssning är inget annat än en retorisk poäng. Anser jag.

mvh
Henrik

Nathaniel sa...

Liknelsen med tullen faller platt, ja, men inte för att FRA-lagen inte skulle innebära massavlyssning. På något sätt är jämförelsen med tullen utformad som om tullens genomsökning inte är en form av massavlyssning, trots att den är det. Tullen genomsöker systematiskt bilar, resväskor och paket både på misstanke och som rena stickprov.
Problemet med FRA-lagen är att FRA har tillgång till allas resväskor, bilar och paket, precis som tullen också har. Att tullen väljer att inte genomsöka allt är tullens ensak, och betyder inte att tullen inte skulle kunna välja att genomsöka allt och alla.

Vissa nya förslag är positiva och väldigt konstruktiva, som t.ex. att låta operatörerna välja ut enbart trafik som passerar igenom sverige, alltså varken börjar eller slutar inom landet. På så sätt slipper man avlyssna svenskar, samt tillåter inte FRA att få tillgång till ett instrument för massavlyssning som saknar motstycke.

Operatörerna har redan vårt förtroende, något som FRA totalt saknar, och har dessutom inget intresse av att avlyssna eller spåra sina kunder, då det på intet sätt gynnar dem själva och dessutom är förbjudet i lag.

Problemet består även, inte att förglömma, av politikerna själva. FRA är numera bara en liten del av debatten, det är nu politikerna som måste bevisa att de överhuvudtaget bryr sig om vad folket och deras väljare vill och tycker. Hittills har de misslyckats kapitalt.

Ingvar Svensson, vi väntar fortfarande på en ursäkt för de rena påhopp och lögner du spridit om oskyldiga människor, medborgare och väljare med lagstiftad rätt till sin åsikt.

kanalen sa...

@henrik: Håller med om att man är avlyssnad vare sig man får reda på det eller inte.

Det tullen sysslar med är analogt med massavlyssning eftersom det faktiskt drabbar alla. Alla är tvingade att gå igenom kontrollen. Att alla inte stoppas och måste öppna sina väskor är irrelevant eftersom alla löper risken att bli det och deras beteende därför förändras.

Det är defintivt inte OK att ha ett statligt organ som påverkar vad jag skriver rent privat eller påverkar vilka sajter jag besöker.

fakingforeplay sa...

"Lagen ger förvisso rätt att avlyssna alla (och det har jag förståelse för att man kan kritisera), men såvitt jag begriper, sker det ingen massavlyssning."

Så vitt du begriper...

Du begriper uppenbarligen inte lagförslaget i sådant fall.

Ta en tekniker vid handen, och be dem förklara för dig hur en "analys av kommunikation" går till.

Kortfattat: Alla kommunikation som går över Sveriges gräns sparas och körs genom ett filter. Sedan väljs den intressanta kommunikationen ut och granskas.

Läs meningen igen:

"All kommunikation som går över Sveriges gräns..."

Och en gång till:

"All kommunikation..."

Du KAN INTE analysera data UTAN att titta på den. Att det sedan sker automatiskt gör inte intrånget mindre.

För att jämföra med din tull-liknelse: FRA är som att du skulle lämna en lista till tullen på alla personer du pratat med sedan du senast passerat tullen, med namn och tidpunkt och innehållet i samtalet.

Sedan lovar tullen att inte titta på listan.

Henrik sa...

fakingforeplay skriver:
"Du KAN INTE analysera data UTAN att titta på den. Att det sedan sker automatiskt gör inte intrånget mindre."

Att dina ivägsända mail genomsöks efter virus innan de når mottagaren innebär alltså att det sker avlyssning av dina mail? Integritetskränkning med andra ord.

Det spelar ju tydligen ingen roll VAD den automatiska filtreringen letar efter, eller hur många träffar det skulle röra sig om, massavlyssningen är ju tydligen ett faktum och integriteten därmed kränkt.

Jag ser ingen annan rimlig slutsats än att du redan idag är genomkränkt av att överhuvudtaget använda Internet. Inte mycket kvar att göra än att koppla ned för gott, eller hur?

mvh
Henrik

Nathaniel sa...

henrik:
...Och som så många andra FRA-förespråkare kan du inte ens skilja på att knulla och att våldta. Ursäkta språket, men det är i grund och botten den enklaste och mest träffande liknelsen.

Att låta ett dumt AV-program scanna mina e-mail för virus är helt ok, för programmet kan inte göra något annat än att scanna efter virus. Det kan inte koppla ihop dig med terrorister genom vad du skrivit i dina e-mail, det kan (oftast) inte skicka vidare dina e-mail till någon tjänsteman att läsa. Du har själv valt att låta programmet scanna dina mail efter virus.

Förespråkarna inom riksdagen och regeringen brukar vilja framhärda att vi "inte förstår". De som inte förstår är sådana som du. Du förstår inte skillnaden på privat och offentligt, och du förstår inte ens varför det är dåligt när det privata tas ifrån dig.

Eftersom vi ändå lever helt öppet på Internet tycker jag du kan göra en forward på alla dina privata mail till mig i framtiden. Glöm inte att skicka din datatrafik när du loggar in på internetbanken, surfar porr eller facebookar med dina gamla ex-flickvänner. Eftersom Internet är helt öppet borde du inte ha några problem med att jag läser allt det där, eller hur? Jag kan till och med köra allting genom mitt antivirus-program, om du vill det. Har vi en deal?

Nej, jag tänkte väl inte det...

Henrik sa...

Hej Nathaniel!

Jag noterar att du har mycket att säga till någon vars inlägg du uppenbarligen inte lyckats läsa ordentligt. Tala gärna om för mig var jag påstår att jag anser att det är bra att FRA skall tillåtas signalspana i kabel.

Det jag försökt göra är att nyansera diskussionen lite, eftersom jag tycker att oavsett vad man anser om den s.k. FRA-lagen så är det mer än tveksamt att kalla det för MASSAVLYSSNING. Fakingforeplay uttryckte det som att automatisk genomgång av information är kränkande och att det är fråga om avlyssning oavsett om någon människa tar del av informationen eller ej. Det tycker jag är en felaktig uppfattning.

mvh
Henrik

P.S. Självklart syftade jag på det faktum att mail genomsöks efter virus EFTER att de lämnat avsändaren, i ANDRA datorer än avsändarens egen (dvs, det handlar inte om någon självvald genomsökning). Antingen anser man att automatisk genomsökning per se är kränkande, eller så anser man att det inte är det. Fakingforeplays inlägg tolkade jag som att han/hon förfäktade det förra.

Nathaniel sa...

henrik:
Om vi ska vara semantiskt petiga så skrev jag faktiskt aldrig att du är en FRA-förespråkare, utan att du resonerar som en FRA-förespråkare. Så, kan vi fokusera på syftet med mitt inlägg nu istället?

För det första, Ingvar Åkesson själv har gått ut och medgett att ja, tekniskt sett är det nog trots allt massavlyssning, även om det inte är menat som det.
För det andra, din liknelse med antivirus-scanning blir bara sämre och sämre. Låt oss studera hela färdvägen närmare:
- Mailet lämnar min dator, och scannas av min egen antivirus-mjukvara på vägen ut.
- Mailet går via min ISPs relay-server, och scannas förmodligen av ett ännu starkare antivirus-system än mitt eget. Detta är frivilligt, då jag själv valt min ISP och naturligtvis tillåter denne att scanna mina mail på vägen genom dess eget nät. Det är inte massavlyssning eftersom ingen har något som helst intresse av vare sig innehåll eller riktning på mailet. Det finns heller inget intresse för ISPn att fånga upp och läsa mailet, annat än för att vara rent jävliga och förmodligen skulle det dessutom bryta mot lagen för ISPn att göra det.
- Mailet scannas av mottagarens e-mailserver. Återigen frivilligt, och precis samma regler gäller som hos min egna ISP.
- Till sist så scannas mailet av mottagaren. Massavlyssning när en person scannar ett mail som är adresserat till den personen? Knappast.

Utöver dessa "kontrollstationer" längs vägen tillkommer enbart simpel routing. Återigen, naturligtvis "massavlyssnar" varje router trafiken, men till skillnad från FRAs superdator (nedputtad till "bara" 11:e plats i världen) varken kan eller vill den göra något annat än att skicka trafiken vidare. När FRA pratar om "kan inte och vill inte" handlar det bara om pengar och intresse. Routern är fysiskt inkapabel att ens försöka göra det FRA vill göra med trafiken.

Det ÄR kränkande att FRA, en statlig myndighet, får möjlighet att massavlyssna medborgarnas digitala kommunikation. Till skillnad från routern, antivirus-mjukvaran och ISPn så både kan och vill FRA titta på och läsa dina e-mail. Hela deras existens är beroende av information, så varför skulle de frivilligt låta bli att komma över så mycket information som det bara är möjligt?

Om du vill ha exempel på hur FRA inte bryter mot, men omkringgår, reglerna och lagarna för informationsinhämtning kan du se på det senaste exemplet där FRA får in stora mängder rått avlyssningsmaterial ifrån andra stater. Dessa andra stater har inget emot att avlyssna din person, och sålänge FRA inte själva behöver göra grovjobbet garanterar jag att de inte har några problem med att ta del av det avlyssningsmaterial som finns att tillgå om svenska privatpersoner.

Henrik sa...

Hej igen Nathaniel.

Jag har inte påstått att signalspaning i kabel går att likställa med virusscanning. Det tycker jag nämligen inte. Jag påpekade att OM automatisk genomsökning av data I SIG är integritetskränkande så är virusscanning (med mera) OCKSÅ integritetskränkande. Det besvarar du med att virusscanning är självvalt, vilket inte var ett bemötande av vad jag skrev överhuvudtaget, eftersom du fullständigt missuppfattade vad jag skrev. Om du hemskt gärna vill få utlopp för dina aversioner gentemot FRA så gärna för mig, men blanda helst inte in mig i dina argument som om jag skulle vara en representant för de väderkvarnar som du slåss med.

mvh
Henrik

Nathaniel sa...

henrik: Men... Vem är det som ens har påstått att ALL automatisk genomsökning är integritetskränkande? Det är ett korkat påstående till att börja med (se min förklaring till varför), och det enda tillfället vi kommit nära att påstå något sådant är när det handlar specifikt om FRAs obligatoriska allmänna genomsökning av vår trafik, vare sig vi vill det eller inte. Det går inte att likställa med antivirus-scanning, och ingen har heller gjort det.

Om du låter som en väderkvarn, ser ut som en väderkvarn och pratar om väderkvarnar, då tänker jag helt enkelt anta att du ÄR en väderkvarn.

Om du är emot FRA-lagen som vi andra är det ju alldeles utmärkt (ses vi den 16e?), men dina argument, vare sig de är för eller emot, håller helt enkelt inte.

Anonym sa...

Svensson,

Skönt att se att KD fortfarande springer med skygglapparna på. Inga problem att välja bort er från röstsedeln 2010 i alla fall.

Anonym sa...

Allvarligt talat, sitter du i riksdagen?

fredrik h sa...

Här har vi en källa vi kan gå till:

"Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp."

Det här skrevs i ett dokument strax efter andra världskrigets slut för att skydda individer mot statliga påhopp så som skett under krigstiden. Dokumentet kallas "FN:s deklaration för mänskliga rättigheter".

FRA-lagen är tydlig i fråga om huruvida korrespondens får avlyssnas godtyckligt. Alla svenskar eller icke-svenskar avlyssnas, så länge mailen eller informationen passerar rikets gränser. Det kan inte bli mer godtyckligt än så. Ridå.