lördag, februari 19, 2005

Utskott för granskning av riksdagens feminism?

Partisekreterare Marita Ulvskog (s) har föreslagit ett nytt riksdagsutskott som skulle granska om riksdagen bedriver en feministisk politik. Alltså: riksdagen skulle ha ett organ som granskar riksdagen. Det är förstås en innovation. Den är förståelig bara utifrån ett synsätt: Ulvskog har egentligen ingen större erfarenhet av riksdagsarbetet. Det är en god utgångspunkt om man nu skall leverera okunniga och konstiga förslag. På den punkten har hon lyckats.

I riksdagsordningen finns fastslagit när det gäller ärendenas beredning: "Därvid skall iakttagas att ärenden som hör till ett ämnesområde hänföres till samma utskott."

Jämställdhetsfrågorna berör många områden i riksdagsarbetet och de skall beakttas i varje utskott - dvs utifrån perspektivet att de har sin grund i regeringsformen. I riksdagen finns det inga "överutskott". Alla utskott är självständiga och oberoende i förhållanden till andra utskott. Det finns inget utskott som granskar andra utskott.

Riksdagen har ett granskningsutskott, konstitutionsutskottet, men det är regeringen som granskas där. Ulvskog sitter i Grundlagsutredningen. Den kan förstås föreslå innovationer. Men det lär nog bli besvärligt att få någon bredare enighet kring att det skall finnas granskande "överutskott" i riksdagen.

Det där är nog bara en populistisk dagslända i kampen om väljarna med Schyman. Utan substans och innehåll!

Inga kommentarer: