tisdag, december 21, 2004

Sjöstedts felaktigheter

Europaparlamentarikern Jonas Sjöstedt (v) skriver om EU-konstitutionen i Dagens Nyheter idag tisdag. Det vimlar av konstiga slutsatser i artikeln och klara övertolkningar. Bl a skriver han följande:

”Den fria marknaden blir även i fortsättningen grunden för unionen. Det innebär i praktiken att EU förhindrar länder att föra en mer progressiv politik på miljöområdet, för att skydda konsumenterna eller för att begränsa alkoholens skador, när detta strider mot principen om varornas fria rörlighet. Så sent som i valrörelsen inför valet till EU-parlamentet i juni hävdade flera partier, inte minst kristdemokraterna, att vi skulle få ha införselbegränsningar för alkohol. Nu är de för en konstitution som direkt motsäger detta.”

Jaha, och hur stämmer det med den redan beslutade domen om förbud mot snusförsäljning inom EU? Där anfördes hälsoskälen. Och hur blir det med alkoholen i det nya fördraget? Jo, i artikel III-179 står det om en hög hälsoskyddsnivå och i följande punkt finns alkoholen omnämnd:

"5. I europeiska lagar eller ramlagar får även stimulansåtgärder fastställas som är utformade för att skydda och förbättra människors hälsa, samt särskilt bekämpa omfattande, gränsöverskridande sjukdomar, samt åtgärder som direkt avser skydd av folkhälsan avseende tobak och missbruk av alkohol, utan att medlemsstaternas lagar eller andra författningar harmoniseras. Lagarna eller ramlagarna skall antas efter det att Regionkommittén samt Ekonomiska och sociala kommittén har hörts."

Med andra ord: den fria rörligheten för varor över gränserna kan förhindras av hälsoskäl. Att det kan bli svårt att få till stånd sådana regler är en sak, men det är i så fall inte konstitutionens fel. Sjöstedt kan antingen inte läsa innantill eller förstår han inte vad han läser. Han försöker slå blå dunster i ögonen på folk. Oseriöst!


15 kommentarer:

Anonym sa...

Hi Help homeless children!
online [url=http://phentermine.alldating.org/phentermine.htm]phentermine[/url] online
phentermine
G'night

Anonym sa...

Good evening. Afftar zzot!
viagra
viagra
Don't delete

Anonym sa...

Good evening. Good work!
Visit my site viagra
buy http://delta-space.info/phentermine.htm viagra online
Thanks.

Anonym sa...

Good evening. Nice!
Visit my site phentermine
buy http://freeunixhs.info/phentermine.htm phentermine online
Thanks.

Anonym sa...

Hello Thanks for information!
buy viagra
cheap viagra online
G'night

Anonym sa...

Very-very interesting!
buy viagra
cheap viagra online
G'night

Anonym sa...

Very interesting!
buy viagra,
cheap http://viagra.alldating.org/viagra.htm online
Bye

Anonym sa...

Hi all, try our products!
buy phentermine online,
cheap http://xrjuhosting.info/phentermine.htm phentermine
Thanks a lot.

Anonym sa...

Good evening, interesting site.
visit smoking stop
http://stop-smoking-aid.batcave.net/smoking-stop.htm smoking stop
Thanks.

Anonym sa...

Hello, Dear All!
[url=http://wikkimikki.fortunecity.com/msg001.htm]levitra[/url]
levitra

Thanks.

Anonym sa...

Hi, Dear All!
[url=http://phentermine-abc.info/page001.htm]phentermine[/url]
phentermine

Thanks.

Anonym sa...

Dear All Thanks for you site.
buy [url=http://tuoppi.oulu.fi/kbs-bin/readbeer?Nr=626]viagra[/url]
http://tuoppi.oulu.fi/kbs-bin/readbeer?Nr=626#viagra online
Bye.

Anonym sa...

Hi, cool site. Look at my site.
cheap [url=http://www.rhodesschool.com/blogcomments/default.asp?blogID=23193]phentermine[/url]
http://www.rhodesschool.com/blogcomments/default.asp?blogID=23193 phentermine
G'night

Anonym sa...

Hi, thanks author.
My site here [url=http://viagra-store.info/]viara[/url].
Here you can buy http://viagra-store.info#viagra online.
G'night.

Anonym sa...

Hurra, cool site.
My site here [url=http://www.jahk.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=113]viagra[/url].
Buy http://www.jahk.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=113#viagra best.
G'night.