söndag, december 19, 2004

Aningslöst om opinionsmätningar

Två opinionsmätningar om hur folk avser att rösta om det vore val idag har nyligen presenterats av Sifo och Temo. Sådana mätningar är intressanta fenomen. De kommenteras och publiceras som vore de verkligheten. Snusförnuftiga kommentarer på ledarsidor och av andra kommentatorer. Samtidigt kan det konstateras att under de senaste valen inte funnits någon samstämmighet mellan opinionsmätningarna under mellanvalsperioden och slutresultaten av valen .Goda exempel är t ex kristdemokraterna i 1998 års val och folkpartiet i 2002 års val. Det var först i valrörelsen man kunde se uppgången. Efter varje val konstateras det att opinionsinstituten är de stora förlorarna. Ändå fortsätter de aningslösa kommentarerna på ledarsidor och andra sidor. De har inget lärt!
Speciellt undermålig är ju Temos metod, där endast råmaterial publiceras utan korrigering för hur man röstat i föregående val. Man ser också att svängningarna är stora. Förut hade Sifo större underlag på 3-4000 personer. Då kunde man notera stor samstämmighet med perioder då SCB mäter (maj, november). Den finns inte idag. Felträffarna kan därför bli stora.
En annan undermålighet är SCB:s nedbrytningar på valkretsnivå. De har inget med seriös statistik att göra .Underlag på 50-100 personer ger faktiskt inga svar. Förstår inte hur de nedlåter sig till sådant.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hejsan Ingvar!

Jag är klart benägen att hålla med dig i dina synpunkter kring opinionsmätningarna och hur de tas fram. Att en mätning där man har dryga 1800 medverkande, eller ännu värre knappa 1200 stycken, har stora brister i sin tillförlitlighet är bara att inse. Men när denna mätning sedan presenteras som en stor nyhet i ett antal dagstidningar, SVT Text odyl så är det under vinjetten "Om det vore val idag" och innehållet är plötsligt en absolut sanning. Det gagnar nog endast dagstidningarna och de utförande instituten dessvärre.

Att få en fingervisning över hur opinionen ligger är naturligtvis av intresse men då är det ett måste att kvalitetet i dessa undersökningar blir betydligt bättre än de idag. Jag tror för min egen del att det underlag du nämner att Sifo hade tidigare på mellan 3 - 4 tusen medverkande är ett golv för trovärdiga siffror och då endast på riksnivå. Då först kan det vara av intresse för allmänheten och bli ett instrument för partierna i sitt agerande framöver.

Men som alltid måste en opinionsundersökning tas med en nypa salt! Valdagen är då det gäller och det allra viktigaste är att långsiktligt arbeta upp ett förtroende.

God Jul och ett Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning
Sven-Gunnar Hoffstedt, Nora

sven-gunnar.hoffstedt@kristdemokraterna.se

Bengt sa...

Borde man inte ha en vision istället för att skapa en politik styrd av Sifomätningar?