fredag, januari 07, 2005

Vilseledande om PKU-biobanken

I dagens DN skriver lederskribenten Barbro Hedvall följande:
" I dag och i morgon sammanträder riksdagen och bryter sitt juluppehåll. Ett ärende har den: att besluta om att ändra lagen så att pku-registret ska kunna användas för att identifiera offer från naturkatastrofen i Asien. Därmed kommer riksdagen i efterhand att godta att polisen sökte i samma register för att snabbare kunna identifiera utrikesminister Anna Lindhs mördare. Det som alltså skulle vara blott och bart ett forskningsregister har fått nya användningsområden. Det hade säkert skett förr eller senare och är nu tydligen inte mycket att diskutera."

Det där är faktiskt vilseledande uppgifter. Riksdagen godtar inte i efterhand. Identifieringen av Anna Lindhs mördare skedde inte utifrån den aktuella biobankslagen utan utifrån de lagliga möjligheter det finns att i samband med förundersökning ta bevismaterial i beslag. Det är en helt annan sak än det som nu riksdagen skall besluta om.

Katastrofen i Indiska oceanen har skapat identifieringsproblem och PKU-biobanken som innehåller prov från alla födda efter 1 jan 1975 kan bidra till att underlätta ett antal identifieringar. Den tänkta lagstiftningen - som idag behandlas av socialutskottet - innebär ett tillägg till den befintliga lagen om biobanker. Utgångspunkten är allvarliga olyckor och svåra påfrestningar som leder till ett större antal döda. Dessutom är detta tillägg tänkt att vara tillfälligt eftersom en översyn av denna lag redan pågår. Lagstiftningen på detta sätt skall bidra i en akut situation och har inget med beslag i samband med förundersökning i brott mål att göra. Det är en helt annat fråga. Vore bra om ledarskribenter hade samma sakliga krav på sig själva som de har på politiker!

Inga kommentarer: